แบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการเว็บไซต์ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
แบบสำรวจนี้มีวัตถุประสงค์ในการสำรวจความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (www.bangchak.co.th) เพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาข้อมูลให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้บริการ

บริษัทฯ ขอขอบคุณทุกท่านที่สละเวลาในการตอบแบบสำรวจนี้ คำตอบและคำแนะนำของท่านเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเว็บไซต์อย่างยิ่ง ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการสำรวจครั้งนี้เท่านั้น

สำหรับท่านที่ตอบแบบสำรวจครบถ้วน บริษัทฯ ขออนุญาตส่งของที่ระลึก "กล่องเก็บหน้ากากอนามัย" เพื่อแทนคำขอบคุณที่ท่านกรุณาเสียสละเวลาในการทำแบบสำรวจความพึงพอใจฯ ของเราค่ะ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy