แบบฟอร์มยืมหนังสือออนไลน์
*** เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระกระจายของโรค COVID-19 และความปลอดภัยของสมาชิกหอสมุดกลาง มรส. สามารถใช้แบบฟอร์มยืมหนังสือออนไลน์ ในการใช้บริการยืมหนังสือ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ***

เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการที่ส่งคำขอยืมหนังสือ เวลา 7.30 - 12.00 น. สามารถรับหนังสือได้ในช่วงบ่ายในวันนั้นๆ
2 .ผู้ใช้บริการที่ส่งคำขอยืมหนังสือ หลังเวลา 12.00 น. สามารถมารับหนังสือได้ในวันถัดไป

ขั้นตอนการใช้บริการ
1. ผู้ใช้บริการสืบค้นข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางจากระบบสืบค้น OPAC ที่ : https://opac.sru.ac.th
2. ผู้ใช้บริการกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มการยืมให้ครบถ้วน
3. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและติดต่อกลับทางโทรศัพท์เพื่อยืนยันคำขอยืม
4.ผู้ใช้บริการรับหนังสือตามวันเวลาที่นัดหมายบริเวณหน้าหอสมุดกลาง

*** รายการยืมหนังสือ ของทางสมาชิก *** : https://bit.ly/2vCRzo8
ส่วนที่ 1 ผู้ขอใช้บริการ (Member)
ชื่อผู้ขอใช้บริการ (Name) *
รหัสนักศึกษา/รหัสสมาชิก (Student ID & ID-Card) *
เบอร์โทรศัพท์ (Mobile Phone) *
Email ติดต่อกลับ *
ส่วนที่ 2 รายละเอียดหนังสือ
ชื่อเรื่อง (Title) / ผู้แต่ง (Author) / เลขเรียกหนังสือ (Call number) *สามารถเพิ่มได้หลายรายการ *
*** ตัวอย่าง เช่น 1.วิจัยชั้นเรียนปฐมวัย : หลักปฏิบัติจากประสบการณ์ / สุณี บุญพิทักษ์ / 372.2107 ส244ว *** *** 2.หลักการพัฒนาความฉลาดทางสังคม / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ / 153.42 พ252ห ***
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy