PHIẾU ĐĂNG KÝ CHƯƠNG TRÌNH ĐỒ HỌA KHÓA 215 KHAI GIẢNG 01/06/2015

Vui lòng điền đầy đủ & chính xác thông tin của bạn vào phiếu đăng ký ghi danh online các lớp Đồ họa khai giảng ngày 01/06/2015.

Vui lòng hoàn tất học phí tại bộ phận ghi danh của Trung Tâm để nhận thêm ưu đãi 50.000đ.

- Thời hạn áp dụng ưu đãi cho sinh viên - giáo viên và các lớp chuyên đề ngắn hạn chỉ dành cho các số phiếu đăng kí online đến hết ngày 29/05/2015.

- Thời hạn áp dựng ưu đãi cho chương trình Kỹ thuật viên dành cho các số phiếu đăng kí online đến hết ngày 30/05/2015.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question