Rexistrarse nos "Directorios de axentes”
- Formulario para rexistrarse (e tamén darse de baixa) nos directorios de axentes do Observatorio de Solo Empresarial de Galicia. Grazas polo seu interese.

- Máis información dos directorios en: https://www.observatoriodosoloempresarial.gal/gl/rexistro-de-axentes

- Os datos marcados con (** ) non se publicarán pois son para uso interno
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Tipo de entidade/axente que desexa rexistrarse *
Nome do Axente, entidade ou empresa *
Descrición breve da actividade do axente (relacionada coa temática do solo empresarial) *
Máximo 450 caracteres
Dirección do sitio web en internet
Correo electrónico (**) *
Persoa responsable da actualización deste rexistro (**) *
Cargo da persoa responsable deste rexistro (**) *
Acepto as condicións de privacidade *
Required
INFORMACIÓN DO TRATAMENTO DOS DATOS PERSOAIS
• Responsable do tratamento.- Xunta de Galicia. Xestión do Solo de Galicia - XESTUR, S.A.
• Finalidades do tratamento.- Tramitar súa solicitude de alta como subscritor/a do boletín dixital do Observatorio do Solo Empresarial de Galicia
• Lexitimación para o tratamento.- Consentimento da persoa interesada
• Destinatarios dos datos.- Non se prevén comunicacións dos datos a terceiros
• Exercicio de dereitos.- As persoas interesadas poderán solicitar o acceso, rectificación e supresión dos seus datos, así como exercitar outros dereitos ou retirar o consentimento segundo se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-de-dereitos
• Delegado/a de protección de datos e máis información.- https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais

Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy