แบบประเมินการเข้าร่วมกิจกรรม EDUCA Online Workshop 2020
แบบประเมินนี้ใช้สำหรับการประเมินความพึงพอใจจากการเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อเวิร์กช็อปต่าง ๆ ภายในงาน EDUCA Online Workshop 2020

ข้อมูลของท่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานของเราให้ดียิ่งขึ้น

This survey will be used to collect data and determine your satisfaction toward this workshop. Your precious information will make our event better and suit you more.
ท่านกำลังทำแบบประเมินของหัวข้อ... *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
Part I General Information
1. เพศ (gender) *
2. อายุ (age group) *
3. อาชีพ (occupation) *
4. ระดับการศึกษาสูงสุด/ระดับการศึกษาในปัจจุบัน (highest/current education degree) *
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะที่มีต่อกิจกรรม Online Workshop
Part II Satisfaction and Comments towards the Activity
1. หัวข้อและเนื้อหาของ Online Workshop (topic and content) *
1 (น้อยที่สุด/least)
2
3 (ปานกลาง/fair)
4
5 (มากที่สุด/most)
ความน่าสนใจของหัวข้อ (interestingness)
เนื้อหาเป็นไปตามที่คาดหวัง (meet expected content)
การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร (speaker's skill)
วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้คุณครูศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม (inspire you to find more resources)
สามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริง (practicality)
2. ความพึงพอใจที่มีต่อสัญญาณภาพและเสียง (visual and sound quality) *
1 (สัญญาณไม่ดีเลย/not good at all)
2
3 (สัญญาณดีปานกลาง/fair quality)
4
5 (สัญญาณคมชัด/best quality)
สัญญาณภาพ (Visual Quality)
สัญญาณเสียง (Sound Quality)
3. สิ่งที่ท่านพึงพอใจที่สุดในการเข้าร่วมกิจกรรมหัวข้อนี้ (the most satisfactory part of this workshop)
Clear selection
4. สิ่งที่ท่านอยากบอกให้วิทยากรทราบ (comments)
5. ท่านจะแนะนำให้เพื่อนครูหรือคนรู้จักมาเข้าร่วม Online Workshop นี้หรือไม่ (Will you recommend or refer this workshop to your friends and colleagues?)
Clear selection
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Pico (Thailand) Public Company Limited. Report Abuse