SINAQ: METODIKA_ 20 sual___Orxan Məmmədov
QEYD:Hər sual 1 balla qiymətləndirilir (EMAİL ünvanı yazmalısınız və nəticələriniz qeyd etdiyiniz email unvanına GÖNDƏRİLƏCƏK)
Email address *
1.. Kurikuluma nə daxil deyil?
1 point
2. Məzmun standartı neçə hissədən ibarətdir?
1 point
3. Aşağıdakılardan hansı biliyin kateqoriyasına aiddir?
1 point
4. "Tələbyönümlülük" dedikdə nə nəzərdə tutulur?
1 point
5. Hansı bənddə fənn kurikulumunun strukturu düzgün göstərilmişdir?
1 point
6. Aşağıdakılardan hansı fənn kurikulumlarının səciyyəvi cəhətidir?
1 point
7. Aşağıdakılardan hansı təlimin təşkilinə verilən tələblərə daxil deyil?
1 point
8. Aşağıdakılardan hansı iş üsuludur?
1 point
9.Planlaşdırmanın neçə növü var?
1 point
10. Neçə təlim forması var?
1 point
11. Aşağıdakılardan hansı iş forması deyil?
1 point
12. Perspektiv planlaşdırma hansı müddəti əhatə edir?
1 point
13. Aşağıdakılardan hansı ənənəvi qiymətləndirmə sisteminə aiddir?
1 point
14. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin neçə növü var?
1 point
15. Perspektiv planlaşdırma üçün müəllim hansı bacarıqlara malik olmalıdır? 1. Məzmun standartlarına əsasən dərslikdəki (dərslik olmayan fənlər üzrə müəllim vəsaitindəki) tədris vahidi və mövzular üzrə dəqiqləşmələr aparmaq. 2. Tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığını müəyyənləşdirmək. 3. Mövzuya uyğun motivasiyanı müəyyənləşdirmək. 4. İnteqrasiya imkanlarını müəyyən etmək.
1 point
16. Aşağıdakı prinsiplərdən hansı tədris vahidlərinin və mövzuların ardıcıllığına aid deyil?
1 point
17. Summativ qiymətləndirmə hansı mərhələdə aparılır?
1 point
18. Formativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
1 point
19. Diaqnostik qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
1 point
20. Summativ qiymətləndirmə hansı məqsədlə aparılır?
1 point
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service