Zgłoszenie na szkolenie | "Ja w internecie" w gminie Jabłonna
Zapraszamy do zapisania się na szkolenia w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Do wyboru jest 5 szkoleń:
1. Rodzic w internecie
2. Moje finanse i transakcje w sieci
3. Działam w sieciach społecznościowych
4. Kultura w sieci
5. Mój biznes w sieci

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ?
Szkolenia skierowane są do mieszkańców Gminy Jabłonna (w pierwszej kolejności) oraz mieszkańców województwa mazowieckiego, którzy ukończyli 25 lat.

MIEJSCE SZKOLEŃ
Gmina Jabłonna (Gminne Centrum Kultury i Sportu w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Jabłonnie, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stefana Krasińskiego w Chotomowie)


Projekt realizowany przez Gminę Jabłonna w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Trenerów Organizacji Pozarządowych, współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Więcej o projekcie: https://stowarzyszeniestop.pl/ja-w-internecie/

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Numer PESEL *
Informacja potrzebna do weryfikacji możliwości uczestnictwa w projekcie.
Your answer
Proszę wybrać szkolenie: *
Jedna osoba może uczestniczyć TYLKO w jednym szkoleniu
Proszę określić swój poziom zaawansowania odnośnie obsługi komputera i korzystania z internetu: *
Pytania/ inne informacje
Your answer
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w szkoleniu w ramach projektu "Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych" zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie danych jest dobrowolne. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia projektu. Mam prawo żądania dos tępu do treści danych oraz ich sprostowc H cania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jak również prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. *
Administratorem przekazanych danych osobowych w ramach realizacji ww. projektu jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, mający siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej tj. Centrum Projektów Polska Cyfrowa ul. Spokojna 13a, 01-044 Warszawa, beneficjentowi projektu Gmina Jabłonna, ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna oraz podmiotom, które na zlecenie beneficjenta uczestniczą w realizacji projektu.
Oświadczam, że mieszkam na terenie Gminy Jabłonna *
Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z REGULAMINEM UCZESTNICTWA: https://stowarzyszeniestop.pl/stop/wp-content/uploads/2019/01/Regulamin_uczestnictwa_Ja_w_internecie.pdf *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych.