M8-ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM I PROJEKTEM W METODYKACH ZWINNYCH - AGILE PROJECT MANAGEMENT

Data: 2 spotkania: 11-12 marca 2017 r. (sobota i niedziela)
Miejsce: ul. Podchorążych 1, Instytut Projektowania Urbanistycznego, WA PK

Szkolenia ramach projektu „Zaprojektowany na sukces zawodowy – kompetencje zamawiane dla Architektów” (nr: POWR.03.01.00-00-K258/15) realizowanego przez Politechnikę Krakowską. Uczestnikami projektu mogą być jedynie studentki/ci dwóch ostatnich semestrôw II st. kierunku Architektura WA PK.

  DEKLARACJA UDZIAŁU W PROGRAMIE POWER

  This is a required question
  This is a required question

  DANE KONTAKTOWE

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question