മയിൽ‌പീലി മാസിക
കുട്ടികള്‍ക്ക് വിനോദത്തിനും, വിജ്ഞാനത്തിനുമൊപ്പം സംസ്കാരവും നല്‍കുക എന്ന ഉദ്ദേശേത്താടെയാണ് 1999-ല്‍ കോട്ടയം കേന്ദ്രമാക്കി മയില്‍പ്പീലി മാസിക പ്രസിദ്ധീകരണമാരംഭിച്ചത്. നമ്മുടെ കുട്ടികള്‍ അറിവിന്‍റെ ഉയരങ്ങളിലെത്തട്ടെ ഒപ്പം നാടിനും, കുടുംബത്തിനും പ്രിയപ്പെട്ടവരായ് വളരെട്ട. അവരുടെ മനസ്സില്‍ പ്രകാശമാവാനുള്ള മയില്‍പ്പീലിയുടെ പരിശ്രമ ത്തിന് ഏവരുടെയും സഹകരണം അഭ്യര്‍ത്ഥിക്കുന്നു.മയിൽ‌പീലി മാസിക നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുവാൻ താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക. ഒരു വർഷത്തെ 12 കോപ്പികൾക്കു വേണ്ടി 200 രൂപ ഇന്ത്യക്കകത്തും 1800 രൂപ ഇന്ത്യക്കു വെളിയിലും നൽകേണ്ടത്.
മയിൽപീലി ലഭിക്കേണ്ട ആളിന്റെ വിവരങ്ങൾ
പേര് *
Your answer
മേൽവിലാസം - പിൻകോഡ് സഹിതം എഴുതുക *
Your answer
മൊബൈൽ നമ്പർ *
Your answer
ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്
Your answer
യങ് സ്കോളർ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന ആളിന്റെ വിവരങ്ങൾ
പേര്
Your answer
മേൽവിലാസം - പിൻകോഡ് സഹിതം എഴുതുക
Your answer
സ്കൂളിന്റെ പേര്
Your answer
വിഭാഗം
രക്ഷിതാവിന്റെ പേര്
Your answer
ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സ്
Your answer
ചേർക്കുന്ന ആളിന്റെ വിവരങ്ങൾ
പേര് *
Your answer
സ്ഥലം *
Your answer
മൊബൈൽ നമ്പർ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service