Medlemsansökan Momentum Sverige
Email address *
Namn *
Your answer
Adress *
Your answer
Postnummer och ort *
Your answer
Telefonnummer *
Your answer
Tillhör du någon lokalgrupp?
Facklig tillhörighet
(Inte obligatoriskt att ange. Inför framtida eventuella fackliga nätverk)
Your answer
Om personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och mailadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna bedriva vår verksamhet och kunna ha kontakt med våra medlemmar, samt informera om vår verksamhet.
Vi har fått dina uppgifter från detta medlemsformulär. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är ditt medgivande i och med godkännandet av detta avtal. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är medlem i Folkets Momentum eller tills att du begär dem raderade.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med av styrelsen utsedda studieförbund med anledning av ekonomiskt stöd, samt din eventuella medlemsförening/lokalavdelning i Folkets Momentum. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgiftsansvarig är Håkan Bernhardsson. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når vår personuppgiftsansvariga på telefon, 0738424918 eller mail; hakber@gmail.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

För mer information se: https://docs.google.com/document/d/1cUd54B1Wba07_2bGmkFaaiuU_oOwnIT5ADcttDu7w0Q/edit?usp=sharing
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy