แบบสอบถามความพึงพอใจงานกีฬานักเรียน สพป.ชร.4 ปีการศึกษา 2560
แบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 ประจำปี 2560
คำชี้แจง ให้ท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดการแข่งขันกีฬาและกรีฑานักเรียน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 4 ประจำปี 2560 ซึ่งแบบสอบถามที่แบ่งเป็น 3 ตอน คือ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 สอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการแข่งขันเป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ
ตอนที่ 3 สอบถามปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ

ตอนที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบคำชี้แจง
โปรดกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ
1.สถานะของผู้ตอบ
2. เพศ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms