แบบลงทะเบียนคนไทย (สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฟูกูโอกะ)
แบบลงทะเบียนคนไทย ในเขตภูมิภาคคิวชู (ฟูกูโอกะ นางาซากิ โออิตะ มิยาซากิ ซากะ คูมาโมโตะ คาโกชิมะ โอกินาวะ) และภูมิภาคจูโกะกุ (ยามากูจิ ฮิโรชิมะ ชิมาเนะ โอกายามะ ทตโตริ)
* ข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนคนไทยจะถือเป็นความลับ โดยจะใช้เพื่อติดต่อ ส่งข้อมูลหรือให้ความช่วยเหลือกับท่านในกรณีฉุกเฉินเท่านั้น
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) *
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปีเกิด (ปี ค.ศ.) *
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขบัตรประชาชน
หมายเลขหนังสือเดินทาง
สถานะพำนักในประเทศญี่ปุ่น (ประเภทของวีซ่า) *
ที่อยู่ปัจจุบันในประเทศญี่ปุ่น *
จังหวัด *
เบอร์โทรศัพท์ *
อีเมล์
กรณีที่มาศึกษาหรือทำงาน
ชื่อสถานศึกษา/บริษัท
ที่อยู่ของสถานศึกษา/บริษัท
จังหวัด
ถ้ามีบุตรหรือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อยู่ภายใต้การดูแล กรณีระบุข้อมูล
คนที่ 1
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขบัตรประชาชน (ถ้ามี)
คนที่ 2
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย)
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
วันเดือนปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
หมายเลขบัตรประชาชน (ถ้ามี)
กรณีมีบุตรหรือบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี อยู่ภายใต้การดูแลมากกว่า 2 คนกรุณาระบุข้อมูลเพิ่มเติมด้านล่าง
ผู้ติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
ภายในประเทศญี่ปุ่น
ชื่อ-นามสกุล *
ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ *
ภายในประเทศไทย
ชื่อ-นามสกุล *
ความสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy