Już wiem co zrobić - edukacja w zakresie ochrony przed przemocą - formularz zgłoszeniowy
Głównym celem projektu jest stworzenie płaszczyzny umożliwiającej prowadzenie dialogu pomiędzy dziećmi i nauczycielami na temat zagrożeń z jakimi mogą się one spotkać i ustalenia sposobów reagowania na nie.

Główny cel realizowany jest w ramach działań skierowanych do dzieci (uczniów Szkół Podstawowych w Łodzi), a także ich nauczycieli.
Celem działań związanych z edukacją dzieci jest przekazanie im wiedzy na temat zagrożeń oraz rozwijanie umiejętności ochrony w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą.

Integralną częścią zajęć profilaktyczno-edukacyjnych dla dzieci są warsztaty dla nauczycieli, celem których jest:
• Podniesienie świadomości nauczycieli na temat zagrożeń z jakimi dziecko może mieć kontakt.
• Poprawa stanu wiedzy i umiejętności nauczycieli z zakresu edukacji prawnej i różnych aspektów związanych z bezpieczeństwem dzieci.
• Rozwijanie umiejętności rozmowy z dzieckiem dotyczącej bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach.
• Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ochrony przez krzywdzeniem.

Zajęcia prowadzone będą przy wykorzystaniu różnych metod pracy: aktywne formy prowadzenia zajęć (ćwiczenia w parach, w podgrupach, odgrywanie scenek, wypowiedzi na forum grupy, burze mózgów), prace domowe i wykorzystywanie osobistych doświadczeń podczas ćwiczeń.
Do realizacji zamierzonych działań posłuży program Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacji Dzieci Niczyje) „Już wiem co zrobić” .

Projekt przewiduje objęcie wsparciem 4 szkół po 4 grupy każda. Zajęcia są przewidziane dla 4 grup z każdej szkoły (klas I-III) - 5 spotkań x 2 godziny dydaktyczne dla każdej grupy.
5 warsztatów po 2 godziny dydaktyczne dla każdej zgłoszonej klasy.
1 warsztat dla nauczycieli x 3 godziny dydaktyczne.

Projekt finansowany jest przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.

REALIZACJA WARSZTATÓW JEST PRZEWIDZIANA W OKRESIE WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ 2018.

Ja, poniżej podpisany(a) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez EduKABE Fundację Kreatywnych Rozwiązań,

ul. Armii Krajowej 62 lok. 96, 94-046 Łódź, KRS: 0000511012, NIP: 7272792711, REGON: 101798014– Administratora danych, wyłącznie w celu realizacji projektu „Już wiem co zrobić” finansowanego przez Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi.. Okres przetwarzania Państwa danych wynosi 6 lat. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie wraz z podaniem przyczyny, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@edukabe.pl. Brak zgody na przetwarzanie lub jej cofnięcie skutkuje brakiem możliwości udziału w projekcie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Nazwa szkoły *
Your answer
Adres *
Your answer
Miasto *
Your answer
Liczba zgłaszanych klas *
Your answer
Łączna liczba uczniów w zgłaszanych klasach *
Your answer
Imię i nazwisko osoby do kontaktu w sprawie udziału w projekcie *
Your answer
Telefon kontaktowy do osoby odpowiedzialnej za współpracę przy projekcie *
Your answer
Adres poczty elektronicznej *
Your answer
Proszę uzasadnić chęć wzięcia udziału w projekcie. *
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms