ENQUISA PARA O DIAGNÓSTICO URBANO, SOCIAL E AMBIENTAL DA ÁREA DE INTERVENCIÓN (DUSA III)
LIFE Lugo + BIODINÁMICO
1.-Vive vostede en Lugo?
2.-Código Postal
Your answer
3.-Idade
4.-Situación laboral
5.-Cre que o cambio climático é unha realidade?
6.-Considera que o planeta se encamiña cara ao desastre ambiental?
7.-Considera que se lle está dando ao cambio climático a importancia que ten?
8.-Considera que o cambio climático esta causado por:
9.-Baseándose na súa propia experiencia considera que en Lugo:
Non
Antes facía máis frío que agora
Cada vez chove menos
Dificultade para diferenciar as estacións
10.-Considera que o cambio climático afectará o seu modo de vida, saúde, etc..?
11.-Considera que o cambio climático afectará as xeracións futuras?
12.-Considera que o cambio climático afectará máis os países ricos ou aos países pobres?
13.-Quen cre que é o responsable de buscar solucións ao cambio climático?
14.-Diga se está de acordo coas seguintes medidas
Non
Subvencionar aos fogares que melloren a súa eficiencia enerxética
Mellorar a información sobre as emisións de CO2 asociadas a produtos e servizos
Subir os impostos aos vehículos máis contaminantes
Destinar máis fondos á investigación do cambio climático
15.-Considera que ten suficiente información sobre as causas e consecuencias do cambio climático?
16.-Utiliza medios alternativos ao coche para os seus desprazamentos dentro da cidade?
17.-Pon en práctica medidas no seu fogar para reducir a súa pegada ambiental?
18.-En caso afirmativo diga cales
Your answer
19.-O motivo principal desas medidas é
20.-Considera necesario o fomento da bici na cidade?
21.-Considera necesario o fomento do coche eléctrico na cidade?
22.-Considera necesario a ampliación de zonas verdes na cidade?
23.-Considera necesario o fomento do uso de enerxías renovables?
24.-Que entende vostede por economía circular?
Your answer
25.-Cre que os principios da economía circular cambiarán o actual modelo económico, social e ambiental?
26.-Cre que a economía circular é rendible para:
27.-Que entende vostede por bioeconomía?
Your answer
28.-Cre que a bioeconomía logrará:
29.-Ten vostede coñecemento do proxecto LIFE Lugo+ Biodinámico?
30.-Ten vostede coñecemento do proxecto do Barrio Multi-ecolóxico?
31.-Como coñeceu ambos proxectos?
32.-Que entende vostede por Barrio Multi-ecolóxico?
Your answer
33.-Está vostede de acordo co proxecto de Barrio Multi-ecolóxico?
34.-Considera a construción en madeira de edificios de máis de tres plantas segura?
35.-Que inconvenientes considera que ten a construción en madeira?
Your answer
36.-Viviría vostede nun edificio con estrutura de madeira?
37.-Ten vostede algunha suxerencia para o Barrio Multi-ecolóxico?
Your answer
38.- É vostede empresario?
39.-Considera necesario implementar un modelo de economía circular na súa empresa?
40.-Cre que esta iniciativa axudaralle a:
Non
Mellorar os resultados económicos reducindo o uso de recursos
Identificar e crear novas oportunidades de crecemento económico
Garantir a seguridade da subministración de recursos esenciais
41.-Considera que reutilizar recursos é máis rendible que crealos desde cero?
42.-Cre que un sistema económico lineal aumenta a súa exposición aos riscos por:
Non
A volatilidade dos prezos dos recursos
Interrupcións da subministración de recursos
43.-Cre que as empresas que invisten en sustentabilidade son máis rendibles?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Avento Consultores Inmobiliarios, S.L.. Report Abuse