Apply for KAOSA
--------------------------------------ENGLISH---------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAOSA is a management position in the Chemistry Chapter's reception. The 2 KAOSA lead the association KAOS together, and participate in the overall planning and administration of the reception through KLUMP (Chemistry's management during the reception).

KAOS manages logistics, festive, and culinary duties during the reception, and also participate in greeting the new students and are provided opportunities to get to know the new students from day 1.

The application will close once the year 2019 begins.

NOTE: Both KAOSA need to be available throughout the spring semester and during august.

---------------------------------------SVENSKA--------------------------------------------------------------------------------------------------------

KAOSA (KAOS-Ansvarig) är en ledarroll inom Kemisektionens mottagning. 2 stycken KAOSA leder organet KAOS (Kemis Allt-i-allO-Studenter) tillsammans, och deltar i det övergripande planeringsmässiga och administrativa arbetet kring mottagningen via KLUMP (Kemis Ledning Under Mottagningsperioden).

KAOS sköter logistik, festfixande och matlagning under mottagningen, och deltar även i välkomnandet av de nya studenterna, och får därigenom tillfälle att lära känna de nya studenterna från dag 1.

Söket stänger 00:00 2019-01-01

NOTERA: Båda KAOSA behöver finnas tillgängliga under vårterminen och augusti.

Are you applying, or nominating someone else?
What is your name/the name of the nominee? *
Your answer
Why do you apply for KAOSA?/Why do you nominate the nominee? *
Your answer
What is your/the nominee's e-mail adress? *
Your answer
What is your/the nominee's phone number? *
Your answer
Contact information to any references (optional)
Your answer
I agree to the following: The information I have entered will be stored in google drive until SM3 at the latest, which is February 25 (preliminary date), after which it will be deleted. In case the nominee declines their nomination, or an applicant recants their application, the information will be deleted immediately. The information will be used to contact applicants and nominees, and will only be available to members of the board and the chapter auditors. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Jag godtar följande villkor: Informationen jag har givit i detta formulär kommer sparas i Google Drive till och med SM3 som senast, som preliminärt äger rum den 25:e februari, varefter den kommer raderas. Om en nominerad tackar nej till sin nominering, eller en sökande drar tillbaka sin kandidatur, kommer informationen raderas omedelbart. Informationen kommer användas för att kontakta kandidater och nominerade, och kommer endast vara tillgänglig för medlemmar av sektionsstyrelsen och sektionens revisorer. *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service