Rejestracja uczestników Laboratorium Innowacji KUL
Nabór do „Laboratorium Innowacji” odbędzie się przez formularz on-line między 2 września a 31 października br.
Biuro:
Laboratorium Innowacji KUL - Budynek Collegium Iuridicum KUL
Spokojna 1 (2 piętro), 20-400 Lublin, laboratorium@kul.pl
Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Telefon *
Your answer
Jestem: *
Wybierz ścieżkę -warsztatów i wykładów Laboratorium Innowacji KUL. (Możesz wybrać tylko jedną ścieżkę Laboratorium Innowacji KUL) *
Preferowany termin warsztatów i wykładów *
Required
Z jaką intensywnością możesz brać udział w zajęciach Laboratorium Innowacji KUL? *
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych *
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych ww. formularzu rekrutacyjnym Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2017 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II z siedzibą w Lublinie (20-950) al. Racławickie 14 i przyjmuję do wiadomości, że celem przetwarzania ww. danych osobowych jest dokonanie wszelkich czynności składających się na proces rekrutacji do projektu Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Oświadczam również, że mam świadomość, iż podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, oraz że zgoda może być cofnięta w każdym czasie, jednak brak ich podania lub brak wyrażenia zgody na ich przetwarzanie lub cofnięcie zgody skutkują negatywną decyzją rekrutacyjną.Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych.
Polityka prywatności *
Polityka Prywatności § 1 Administratorem danych osobowych użytkownika jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, NIP: 712-016-10-05, REGON: 000514064, email: laboratorium@kul.pl.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych można nawiązać za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: iod@kul.pl; nr tel: 81 445 32 30.Dane osobowe będą przetwarzane w celu analizy wysłanego przez użytkownika wniosku rekrutacyjnego w celu zakwalifikowania Uczestnika do Projektu „Laboratorium Innowacji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego”, którego organizatorem jest Katolicki Uniwersytet Lubelski.Przetwarzanie danych osobowych w innych celach niż powyższe będzie możliwe wyłącznie za uprzednią zgodą użytkownika – w tym przypadku podstawą przetwarzania danych będzie odpowiednia zgoda użytkownika. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. zgoda osoby, której dane dotyczą).Dane będą ujawniane osobom upoważnionym i działającym z polecenia administratora, a także podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych.Formularz rekrutacyjny używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację.Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w celu optymalizacji działań.W formularzu rekrutacyjnym Administrator wykorzystuje następujące pliki cookies:(i) umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,(ii) umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,(iii) umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie.Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.Dane osobowe są zbierane wyłącznie w związku z aktywnością podczas uzupełniania formularza rekrutacyjnego. W tym w szczególności poprzez wypełnienie formularza, zadania pytania, kontakt z pracownikami podmiotu zarządzającego - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. § 2 Do podjęcia procesu rekrutacji niezbędne są dane imię i nazwisko, e-mail oraz numer telefonu do kontaktu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych uniemożliwia przetwarzanie ww. danych osobowych. Ponadto użytkownik może podać dobrowolnie inne dane osobowe i adresowe.Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz zapisywane w ustawieniach przeglądarki. § 3 Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. § 4 Każdy użytkownik ma prawo do:(i) dostępu do danych osobowych które jego dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu,(ii) sprostowania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub nieaktualności,(iii) usunięcia danych,(iv) ograniczenia ich przetwarzania w przypadkach gdy osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych (na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych); przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą; do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:a) Drogą elektroniczną na adres: laboratorium@kul.pl b) Na adres: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin c) Osobiście w siedzibie Administratora.Administrator udziela informacji o podjętych działaniach bez zbędnej zwłoki, w terminie do miesiąca od otrzymania żądania. Ze względu na istotne okoliczności (m.in. ilość żądań lub stopień skomplikowania wniosku) termin może zostać przedłużony o kolejne 2 miesiące.Przy czym w terminie miesiąca Administrator poinformuje osobę, której dane dotyczą o przyczynach opóźnienia i przedłużeniu terminu. §5 W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest:Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 200-193 Warszawa.
Informacja Rodo *
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 ) (zwanego jako „RODO”) informujemy, iż:Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin; adres -email: laboratorium@kul.pl. Kontakt z inspektorem ochrony danych - adres e-mail: iod@kul.pl; nr tel: 81 445 32 30.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:Udzielenie odpowiedzi przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II na zadane w formularzu rekrutacyjnym pytanie;Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym i działającym z polecenia administratora; podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych oraz Podmiotom świadczącym usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcy usługi poczty elektronicznej jeśli okaże się to konieczne.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wyjaśnienia przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II kwestii zawartych w pytaniu przesłanym za pomocą formularza rekrutacyjnego.Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udzielenia odpowiedzi na zadane w formularzu kontaktowym pytanie; Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
Dlaczego chcesz wziąć udział w Laboratorium Innowacji KUL? *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service