Prístup TEACCH - seminár pre odborníkov
Cieľom seminára je poskytnúť informácie o metóde výchovy a vzdelávania detí a žiakov s poruchou autistického spektra prostredníctvom štruktúrovaného učenia. Bližšie sa zameriame na štrukturalizáciu, vizualizáciu prostredia, pracovného miesta, času, typy úloh, pracovných systémov a ich využitie v praxi. Seminár sa realizuje vo forme dvoch teoretických blokov doložených príkladmi z praxe. Na konci seminára bude vytvorený priestor pre diskusiu.

P R O G R A M

16:00 - 17:00 1. blok
17:00 - 17:15 PRESTÁVKA
17:15 - 18:00 2. blok
18:00 - 18:30 diskusia

ORGANIZAČNÉ POKYNY
Poplatok za seminár je 15 eur na jedného účastníka. Platí sa na mieste. Malé občerstvenie je zabezpečené. Seminár sa uskutoční v priestoroch centra Andreas. Prihlásiť sa treba do 5. marca 2020.

LEKTORKY

Mgr. Anna KUDJAKOVÁ
vyštudovala špeciálnu pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom pracuje od roku 2017, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2019.

Mgr. Oľga RAJECOVÁ
vyštudovala liečebnú pedagogiku na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. Práci s deťmi s autizmom sa venuje od roku 2002, v centre Andreas pôsobí ako odborná pracovníčka od roku 2013 a od augusta 2019 ako riaditeľka pre odbornú činnosť. V roku 2014 ukončila intenzívny medzinárodný 1 ½ ročný výcvik v metodike ABA. Naďalej pracuje pod supervíziou Dr. Anny Budzynskej, certifikovanej ABA terapeutky z IWRD (Inštitút pre rozvoj dieťaťa) v Gdaňsku.


Na seminári nie je dovolené vyhotovovať žiadne zvukové ani iné video záznamy.


Email address *
TERMÍN stretnutia
záväzná prihláška
fotodokumentácia z workshopu:TEACCH a vývinová diagnostika PEP-R" – 18. a 19.10.2013
Záväzne sa prihlasujem na seminár "Prístup TEACCH - štrukturalizácia, vizualizácia a individuálny prístup vo vzdelávaní detí a žiakov s PAS" *
Titul
príklad: PhDr., Mgr. ...
Your answer
Vaše Meno *
príklad: Anna
Your answer
Vaše Priezvisko *
príklad: Nováková
Your answer
Bydlisko - ulica a číslo *
príklad: Stromová ul. 10
Your answer
Bydlisko - PSČ a mesto *
príklad: 123 45 Nitra
Your answer
Dátum narodenia *
príklad: 21.8.1968 (potrebujeme kvôli certifikátu)
Your answer
Kontakt - mobil *
Your answer
Kontakt - email *
Your answer
Vaše odborné vzdelanie *
Skúsenosti s deťmi s PAS - počet rokov praxe *
Skúsenosti s deťmi PAS - veková skupina detí/dospelých *
Required
Skúsenosti s prístupom TEACCH *
Required
poznámka (napríklad či potrebujete faktúru, viac ľud í príde zo zariadenia...)
Your answer
Súhlasím so spracovaním osobných údajov *
Týmto dávam súhlas, podľa pravidiel nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov (GDPR) a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, so spracovaním a uchovávaním uvedených osobných údajov na účel zasielania informácií o vzdelávacích aktivitách organizovaných Autistickým centrom Andreas n.o. Súhlas dávam prevádzkovateľovi Autistické centrum Andreas n.o. so sídlom na Galandovej 7, 811 06 Bratislava, IČO 31821677. Súhlas zanikne zánikom organizácie alebo je ho možné kedykoľvek písomne odvolať na andreas@andreas.sk. Súhlasím so zaradením do databázy. Vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú pravdivé a poskytnutie údajov je dobrovoľné.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy