แบบสำรวจข้อมูลคนไทยพำนักในประเทศเดนมาร์กไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้น (* หมายถึง ข้อมูลที่้ต้องกรอก)
Email address *
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ นามสกุลภาษาไทย (ตามทะเบียนบ้านไทย/บัตรประชาชนไทย) *
Your answer
ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตามหนังสือเดินทาง) *
Your answer
ชื่อ นามสกุลภาษาอังกฤษ (ตามใบรับรองการมีถิ่นพำนักในเดนมาร์ก /opholdstilladelse kort)
Your answer
เลขที่หนังสือเดินทางหรือเลขประจำตัวประชาชนไทย (13 หลัก)
Your answer
วัน เดือน ปีเกิด
MM
/
DD
/
YYYY
ที่อยู่ในเดนมาร์กที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (ถนนและบ้านเลขที่) *
Your answer
เมืองและรหัสเมือง
Your answer
ประเทศ
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ปัจจุบันของท่าน
Your answer
วัตถุประสงค์ในการพำนักในเดนมาร์ก
ชื่อญาติหรือเพื่อนที่สามารถติดต่อได้ในเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย
Your answer
เกี่ยวข้องเป็น
ที่อยู่บุคคลที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (ถ้าเป็นที่อยู่เดียวกับท่านไม่ต้องกรอก)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ของญาติหรือเพื่อนดังกล่าว
Your answer
ชื่อญาติหรือเพื่อนในประเทศไทย
Your answer
ที่อยู่บุคคลใกล้ชิดในประเทศไทยที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์
Your answer
อีเมล์หรือเบอร์โทรศัพท์
Your answer
พำนักในประเทศเดนมาร์ก/ไอซ์แลนด์/ลิทัวเนีย มาเป็นเวลา............(ปี)
Your answer
ชื่อสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษา
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms