แบบสำรวจข้อมูลคนไทยพำนักในประเทศเดนมาร์ก/ลิทัวเนีย
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ขอความร่วมมือชาวไทยที่พำนักหรือศึกษาในเดนมาร์ก/ลิทัวเนีย กรอกข้อมูลของท่าน เพื่อประโยชน์ในการติดต่อและแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อตัวท่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ และของรัฐบาล อาทิ การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร นอกจากนี้ ข้อมูลการติดต่อของท่านมีความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วน โดยสถานเอกอัครราชทูตจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อสาธารณะ และจะใช้ประโยชน์ในเชิงสถิติและในการติดต่อราชการเท่านั้น (* หมายถึง ข้อมูลที่้ต้องกรอก)
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ ชื่อรอง นามสกุลภาษาไทย (ตามทะเบียนบ้านไทย/บัตรประชาชนไทย) *
Name Lastname (ภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง) *
วัน-เดือน-ปี เกิด (ปี ค.ศ.)
MM
/
DD
/
YYYY
เลขประจำตัวประชาชนไทย (13 หลัก)
เลขที่หนังสือเดินทาง
ที่อยู่ในเดนมาร์ก/ลิทัวเนียที่สามารถติดต่อได้ทางไปรษณีย์ (ถนนและบ้านเลขที่เมืองและรหัสเมือง) *
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
อีเมล
เดินทางเข้าเดนมาร์ก/ลิทัวเนียเมื่อไร (ปี ค.ศ.)
พำนักในประเทศเดนมาร์ก/ลิทัวเนีย มาเป็นเวลา (ปี)
ที่อยู่ในประเทศไทย
ชื่อญาติหรือเพื่อนที่สามารถติดต่อได้ในเดนมาร์ก/ลิทัวเนีย
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
ชื่อญาติหรือคนใกล้ชิดหรือเพื่อนในประเทศไทยพร้อมที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ (มือถือ)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy