แบบทดสอบกลางภาคเรียน (ง31102) ม.4/1-4/8
รหัสวิชา ง31102 เทคโนยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ม.4/1 -ม.4/8 เวลา 40 นาที
คำนำหน้าชื่อ *
ชื่อ *
นามสกุล *
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง *
เลขที่ *
อีเมล์นักเรียน@patum.ac.th *
ข้อ 1. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศในปัจจุบัน *
ข้อ 2. ข้อใดคือกระบวนการประมวลผลข้อมูลในระบบสารสนเทศ *
ข้อ 3. ข้อใดกล่าวถึงสารสนเทศไม่ถูกต้อง *
ข้อ 4. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบสารสนเทศ *
ข้อ 5. สารสนเทศในข้อใดมีความเชื่อถือได้ *
ข้อ 6. ข้อใดคือฮาร์ดแวร์ที่ทำหน้าที่ในหน่วยรับข้อมูลของระบบสารสนเทศ *
ข้อ 7. เครื่องพิมพ์ทำหน้าที่อะไรในระบบสารสนเทศ *
ข้อ 8. ข้อใดกล่าวถึงซอฟต์แวร์ได้ถูกต้อง *
ข้อ 9. ข้อใดหมายถึงซอฟต์แวร์เฉพาะงาน *
ข้อ 10. ใครมีหน้าที่ในการดูแลรักษาโปรแกรมในระบบสารสนเทศ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนปทุมราชวงศา. Report Abuse