สมัครอบรม ASEAN MRA-TP รุ่น 4 บริกร / รุ่น 5 บาร์เทนเดอร์ / รุ่น 6 พนักงานทำความสะอาด

หลักสูตรวิชาชีพ ASEAN MRA-TP 70 ชั่วโมง (10 วัน) เรียนทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

รุ่น 4 หลักสูตร บริกร (Waiter) + รุ่น 5 หลักสูตร Bartender (เต็มแล้ว ณ วันที่ 7 มิ.ย. 60 เวลา 12.20 น.)
ระหว่างวันที่ 12-23 มิถุนายน 2560 (หยุดเสาร์อาทิตย์) อบรมฟรี!!! พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกมื้อ
ณ โรงแรม เดอะพาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต แผนที่ : https://goo.gl/maps/7ZNF86wk5Ny
วันที่ 12-16 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. - เรียนทักษะการทำงานเฉพาะตำแหน่ง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. - เรียนอังกฤษและจีนที่ใช้ในงานเฉพาะตำแหน่ง

รุ่น 6 พนักงานทำความสะอาด (Public Area Cleaner) ณ ห้องอบรมอาคาร 9 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อบรมวันที่ 19 - 30 มิถุนายน 2560 (หยุดเสาร์อาทิตย์) อบรมฟรี!!! พร้อมอาหารกลางวันและอาหารว่างทุกมื้อ
แผนที่แบบ Google Map คลิกที่ลิงค์นี้ https://goo.gl/c4TJAz
แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ไฟล์ PDF คลิกที่ลิงค์นี้ http://goo.gl/QeLYiW
วันที่ 19-23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. - เรียนอังกฤษและจีนที่ใช้ในงานเฉพาะตำแหน่ง
วันที่ 26-30 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-17.00 น. - เรียนทักษะการทำงานเฉพาะตำแหน่ง ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม
1) มีเวลาพร้อมจะเข้ารับการอบรมตามกำหนดการในหลักสูตร 10 วัน (กรณีเข้าอบรมไม่ครบ 10 วัน จะไม่ได้รับประกาศนียบัตร)
2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์
3) หลักสูตร บริกร (Waiter) / หลักสูตร Bartender - วุฒิการศึกษาอย่างน้อยมัธยมศึกษาปีที่ 3 (ม.3)
หลักสูตร พนักงานทำความสะอาด - วุฒิ ป.6
4) มีใจรักงานบริการ


ผู้เข้าอบรมที่ไม่ใช่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ต้องชำระเงินประกันการอบรม 1,000 บาท
เมื่อเข้าอบรมครบ จะได้รับคืนเงินประกันทั้งจำนวน

*** โปรดดำเนินการชำระเงินประกันการฝึกอบรม 1,000 บาท เข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนเทพกระษัตรี
เลขที่บัญชี 377-0-28377-5 ชื่อบัญชี อ.ขนิษฐา ธนาวิรัตนานิจ
ภายใน 24 ชั่วโมง นับจากลงทะเบียน และส่งภาพถ่ายหลักฐานการโอนเงินประกัน
มายังอีเมล pkrubi@gmail.com เพื่อเป็นการยืนยันที่นั่งของท่าน

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question