Váš názor na Slovake.eu

Tvorcovia webovej stránky Slovake.eu by radi poznali Váš názor na stránku, jej obsah, kurzy atď. Vaše odpovede nám pomôžu nájsť chyby a stránku vylepšiť!

Odpovedzte prosím na všetky otázky tak, že vyberiete a označíte jednu, najrelevantnejšiu možnosť (ak nie je uvedené inak). Ak máte poznámky k jednotlivým častiam stránky, napíšte ich na vyznačené miesto za príslušnou otázkou.

Dotazník je dôverný a všetky zozbierané údaje sa budú spracovávať a prezentovať len súborne.

  This is a required question

  Štúdium

  Pokrytie tém
  Štruktúra lekcií
  Užitočnosť (prínos)
  Zaujímavosť
  Audio materiály
  Dizajn lekcií
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Hlavné témy lekcií
  Štruktúra lekcií
  Nové slovíčka
  Cvičenia
  Pokrytie gramatiky
  Užitočnosť (prínos)
  Zaujímavosť
  Video a audio materiály
  Dizajn lekcií
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Hlavné témy lekcií
  Štruktúra lekcií
  Nové slovíčka
  Cvičenia
  Pokrytie gramatiky
  Užitočnosť (prínos)
  Zaujímavosť
  Video a audio materiály
  Dizajn lekcií
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Témy
  Užitočnosť (prínos)
  Jednoduchosť používania (štruktúra)
  Zrozumiteľnosť
  Dizajn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Úvod: O jazyku a O Slovensku

  Obsah (zaujímavosť)
  Zrozumiteľnosť
  Užitočnosť (prínos)
  Témy
  Dizajn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  Obsah (zaujímavosť)
  Zrozumiteľnosť
  Užitočnosť (prínos)
  Témy
  Dizajn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question

  Doplnkové nástroje

  Počet slov
  Predstavenie slova
  Jednoduchosť vyhľadávania
  Dizajn
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Fórum
  Profil používateľa
  Systém správ
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Všeobecne

  Dizajn stránky
  Štruktúra
  Jednoduchosť používania
  Nástroje na hornom paneli
  Užitočnosť (prínos)
  Please enter one response per row
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Ďakujeme za Vaše odpovede!