Ερωτηματολόγιο για αποφοίτους του Τμήματος Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών

To Τμήμα Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών εν όψει της εξωτερικής αξιολόγησης και προκειμένου να έχει πληρέστερη εικόνα για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων καθώς και το βαθμό επάρκειας των σπουδών στο Τμήμα μας, σας παρακαλεί να συμπληρώσετε το κάτωθι ερωτηματολόγιο.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question