Chestionar pentru analiza nevoilor de formare - 2019/2020
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră în ceea ce priveşte dezvoltarea profesională şi pentru adecvarea ofertei noastre de programe de formare la nevoile dumneavoastră, vă rugăm să răspundeţi sincer la următorul chestionar.
A. DATE PERSONALE:
Denumirea unităţii şcolare unde sunteţi angajat(ă) *
Your answer
Funcţia didactică *
Specialitatea predată *
Your answer
Gradul didactic *
Vechimea în învăţământ *
Your answer
B. EVALUAREA IMPACTULUI ACTIVITĂŢILOR/ PROGRAMELOR DERULATE PRIN CCD ÎN ANUL ŞCOLAR 2018 – 2019
1. Selectaţi programele/activităţile de formare continuă, oferite de CCD Arad, la care aţi participat în anul şcolar 2018/2019 şi care v-au fost utile în activitatea profesională. *
Required
2. Folosind scala de notare de la 1 la 5 (5 = foarte bine), vă rugăm să apreciaţi oferta de formare continuă promovată de Casa Corpului Didactic „Alexandru Gavra” Arad în anul şcolar 2018/2019, privind următoarele aspecte: *
5
4
3
2
1
Cursuri de formare
Proiecte şi parteneriate
Activităţi metodice şi cercuri pedagogice
Alte forme de perfecţionare (concursuri, conferinţe, simpozioane)
Publicații prin editura Școala Vremii
3. Precizaţi sursele şi modalităţile prin care v-aţi informat cu privire la oportunităţile de dezvoltare profesională oferite de CCD Arad în anul şcolar 2018/2019 (pot fi alese mai multe variante) *
Required
4. În ce măsură consideraţi că oferta CCD Arad din anul şcolar 2018/2019 a răspuns aşteptărilor dumneavoastră? *
Deloc
În foarte mare măsură
5. Sugeraţi/propuneţi acţiuni de popularizare a activităţilor susţinute prin CCD Arad. *
Your answer
6. Numiţi câteva aspecte (metode, tehnici, instrumente, informații, etc.) pe care le-aţi aplicat/ le veţi aplica în activitatea dumneavoastră didactică, ca urmare a programelor de formare absolvite. *
Your answer
7. În ce măsură participarea dvs. la acţiunile/proiectele/programele organizate de CCD Arad în anul şcolar 2018/2019 a contribuit la dezvoltarea următoarelor aspecte: *
În foarte mare măsură
În mare măsură
Suficient
În mică măsură
Deloc
a) Competenţe de bază în specialitate
b) Competenţe de organizare a propriului proces de învăţare
c) Competenţe de utilizare a unor metode şi strategii de predare, învăţare şi evaluare
d) Competenţe digitale – TIC
e) Abilităţi de a lucra în echipă (cooperare, colaborare)
f) Abilităţi de adaptare la nou / Toleranţă
g) Competenţe de comunicare
h) Abilităţi empatice
i) Abilități de interrelaționare
j) Încredere în propria persoană
k) Motivaţie pentru învățare/dezvoltare personală
l) Competenţe interculturale
Altele
8. Ce schimbări s-au produs în instituţia dumneavoastră, asupra calităţii actului educaţional, ca urmare a participării la programele/activitățile de formare? *
Required
C. INVESTIGAREA NEVOILOR DE FORMARE A PERSONALULUI DIN UNITĂȚILE ŞCOLARE
9. Care sunt domeniile/subdomeniile în care consideraţi că formarea dumneavoastră poate fi îmbunătăţită?
a. Didactică generală
b. Didactica disciplinei
c. Comunicare şi relaţionare
d. Tehnologia informaţiei
e. Management
f) Managementul proiectelor
g) Interculturalitate şi incluziune
h) Alte domenii/subdomenii
10. Care este modalitatea de organizare a activităţilor de formare continuă pe care o preferaţi? *
Required
11. Precizați ce cunoştinţe/ competenţe/ teme consideraţi că v-ar fi utile pentru îndeplinirea responsabilităţilor pe care le aveţi în şcoală și pe care doriți să le regăsiți în oferta de formare a CCD Arad în anul școlar 2019/2020. *
Your answer
Vă mulţumim!
Echipa CCD Arad
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service