Projektbidragsansökan / Project grant application
En kommitté/klubb/medlemmar under SHS kan ansöka om bidrag för projekt av kåren. Ett särskilt evenemang, något utöver den normala verksamheten eller separata projekt kan beviljas med kravet att evenemanget är öppet för alla Hankeiter.

Bidraget ska användas till de utgifter som kommittén/klubben presenterar i sin ansökan. Kåren beviljar inte bidrag för följande saker: alkohol, halarmärken, intern programverksamhet och representation. Eftersom studentkåren erbjuder nätsidor och det är i studentkårens intresse att verksamheten centraliseras under ett tak beviljas bidrag inte för upprättande eller underhåll av egna nätsidor.

Finansieringen från studentkåren fungerar så att kommittén/klubben skickar in kvittona till Bezala. Då kvittona är inskickade ska de godkännas av styrelsen. Summan får inte övergå den mängden som är beviljad. Det är viktigt att kvittona skickas in inom utsatt tid (en månad) för att de ska godkännas och kommittén/klubben ska få bidraget.

För klubbar: Projektbidrag är inte till för att ansökas som en förlängning på klubbidraget, om klubben spenderat hela sin bidragssumma före terminen är över. Om du är en ny klubb som har grundats efter kårmässan så kan du ansöka om projektbidrag för att finansiera terminen.

Ifall du har frågor, tveka inte att ta kontakt med SHS styrelsemedlem Selma Lumio på selma.lumio@shs.fi.

--

A committee/club/members under SHS can apply for a grant for a project from the Student Union. A special event, something beyond the main operations or just a separate project, can be granted a project grant given that the event is open for all Hanken students.

The grant has to be used for the expenses that the committee/club applies for in its grant application. The Student Union will not grant for the following things: alcohol, overall patches, internal events and representation. Since the Student Union has its own websites and it is in the interest of the Student Union to centralise its operations, the Student Union will not grant money for maintaining other websites.

How the financing works is that the committee/club will send in its receipts to Bezala. When the receipts are sent, they need to be accepted by the Executive Board. The sum cannot be bigger than the granted amount. It is also important that the receipts are sent in within a month, otherwise the receipts cannot be accepted and the committee/club will not get receive money.

For clubs: A project grant is not meant to be used as an extra club grant if a club has already spent all of its club grant for the period. However if you are a new club established after the Student Union fair, you can apply for a project grant to finance the term.

If you have further questions, please do not hesitate to contact the SHS Executive Board member Selma Lumio at selma.lumio@shs.fi.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Evenemangets eller projektets datum / The event or the project's date *
MM
/
DD
/
YYYY
Kommitté, klubb eller övrigt / Committee, club or other *
Ansvarspersonens epost / Responsible person's email *
Vad är projektet? / What is the project? *
Summa som man ansöker om (€) / Amount you are applying for (€) *
Hur man ska fylla i följande punkt / How to answer the following question
Detaljer om hur ansökta summan skulle användas (Hur mycket och till vad? Inkludera källor om möjligt) / Details on how the money would be used (How much and where? Please include links if possible) *
Övriga kommentarer / Other comments?
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Svenska Handelshögskolans studentkår. Report Abuse