Interesseskjema for møting av akutte behov

Her kan du melde din interesse for å bidra på ulik vis når hjelpetrengende tar kontakt med kirken. Diakonirådet (Fredrik og Julia) koordinerer arbeidet, og de kan kontaktes for mer informasjon.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question