แบบสอบถามวิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค เพชรบูรณ์
กรุณากรอกข้อมูลต่อไปนี้
Email address *
ชื่อ-สกุล *
ชื่อเล่น *
อายุ *
ชื่อโรงเรียน
ที่อยู่ปัจจุบัน
เบอร์โทรศัพท์ *
Facebook *
ID Line *
e-mail
สาขาที่สนใจเรียนระดับชั้น ปวช. (สำหรับผู้ที่จบ ม.3 หรือ เทียบเท่า)
สาขาที่สนใจเรียนระดับชั้น ปวส. (สำหรับผู้ที่จบ ม.6 หรือ เทียบเท่า)
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
เคย
ไม่เคย
เคยใช้กองทุน กยศ. หรือไม่
กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา
สนใจ
ไม่สนใจ
สนใจที่จะกู้ กยศ. หรือไม่่
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service