Kontakter med utsatta för människohandel

Här följer ett formulär med uppgifter som ska fyllas i för varje person man haft kontakt med som kan vara/har varit utsatt för människohandel under perioden 2010-2018. Skicka in dina svar löpande under året, det går bra att fylla i retroaktivt för förgående år också.

Kryssa i det eller de svar som passar och skicka sedan in genom att trycka Skicka. Fyll sedan i ett nytt formulär för nästa person du haft kontakt med, osv.
Vissa frågor, men inte alla, måste besvaras (Obligatoriska) för att kunna gå vidare. Vissa frågor kan du välja flera svarsalternativ andra bara ett. Det framgår nedan.

Alla uppgifter sammanställs på ett för alla inblandade säkert sätt av samordnaren för Plattformen Civila Sverige mot människohandel (se www.manniskohandel.se för ytterligare information). Inför Anti-Trafficking Day den 18 oktober görs en sammansställning och analys av alla kontakter. Inför den nationella rapportörens sammanställning för förgående år görs en sammanställning av det årets uppgifter från civilsamhället.

Insamlingen av civilsamhällets kontakter är värdefulla för att vi ska kunna förmedla en korrekt och sammanhållen bild av de insatser vi gör och de behov de utsatta har.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question