Enquête Heilig Landstichting 2018
Graag 1 enquête per persoon invullen
Persoonlijke gegevens
Leeftijd *
Your answer
Postcode *
Your answer
Adres
Your answer
E-mail
Your answer
Sinds wanneer woont u in Heilig Landstichting? *
Voer jaartal in
Your answer
Met welk cijfer beoordeelt u ons dorp ? (van 1 {laagste score} tot 10 {hoogste score}) *
Wat betekent wonen in Heilig Landstichting in positieve zin voor u? *
Hier alleen de positieve aspecten aangeven
Your answer
Wat betekent wonen in Heilig Landstichting in negatieve zin voor u? *
Hier alleen de negatieve aspecten aangeven
Your answer
Uit het dorpsonderzoek 2015 zijn een aantal voor de bewoners belangrijke thema’s vastgesteld. In een latere fase is daar groen aan toegevoegd. Wij vragen u om eerst in algemene zin aan te geven welk belang u nu, in 2018 aan deze thema’s voor onze dorpsgemeenschap hecht. *
Zeer belangrijk
Belangrijk
Neutraal
Minder belangrijk
Onbelangrijk
Weet niet
Bewegen
JOng en Oud
Zorg voor elkaar
Duurzaamheid
Groen
Dorpshuis
Ontmoeten
Thema's
Op de verschillende thema’s is de afgelopen jaren meer of minder gebeurd. We gaan de thema’s langs, geven een paar ontwikkelingen en vragen naar uw waardering, wat deze ontwikkelingen voor u betekenen. Tevens vragen wij u aan te geven welk aspect van dit thema de komende periode nog extra aandacht nodig heeft. En tot slot, wat mist u in dit rijtje, wat hoort bij het thema ook thuis.
A. BEWEGEN
*
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Beweegtuin
Dorpsommetje (wandelen in en rond het dorp)
Gymnastiek
Bewegen voor ouderen
Valpreventie
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Waarvan maakt u al gebruik of bent u van plan gebruik van te gaan maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou hieraan willen toevoegen:
Graag met korte toelichting
Your answer
B. JONG EN OUD
De themagroep jong en oud, is vooral bezig geweest met jong. Daar gaan de vragen dan ook over. Oud speelt in de thema’s bewegen, ontmoeten en zorg voor elkaar een belangrijke rol en komt daar terug.
Reageer op de volgende stelling: *
Voor kinderen tot 12 jaar zijn er genoeg voorzieningen in het dorp
Helemaal niet mee eens
Helemaal mee eens
Activiteiten die de laatste jaren voor kinderen tot 12 jaar zijn georganiseerd *
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Koningsdag
Paaseieren zoeken
Sinterklaas
Wat zou u graag in ons dorp erbij zien voor kinderen tot 12 jaar?
Your answer
Reageer op de volgende stelling: *
Voor kinderen vanaf 12 jaar zijn er genoeg voorzieningen in het dorp
Helemaal niet mee eens
Helemaal mee eens
Activiteiten die de laatste jaren voor kinderen vanaf 12 jaar zijn georganiseerd *
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Voetbaltoernooi
Chillen in 't Zaaltje
Oppascentrale voor kinderen
Oppascentrale voor honden
Ouderen helpen met ICT
Wat zou u graag in ons dorp erbij zien voor kinderen vanaf 12 jaar ?
Your answer
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou nu willen toevoegen:
Graag met korte toelichting
Your answer
C. ZORG VOOR ELKAAR
Zorg voor elkaar is een thema dat vooral met ouderen wordt verbonden. De eerste vragen gaan daar ook over. Bij het 2e gedeelte gaat het niet alleen om ouderen, maar om alle mensen die met zekere beperkingen in ons dorp wonen.
Reageer op de volgende stelling: *
Voor ouderen >65 jaar zijn er genoeg voorzieningen in het dorp
Helemaal niet mee eens
Helemaal mee eens
Zorg voor elkaar, vooral voor ouderen en mensen met beperkingen *
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Mantelzorgondersteuning
Telefooncirkels
Buurtapp
Sociale ondersteuning licht dementerenden
Ondersteuning door Sociaal team
Vrijwilligersnetwerk
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou nu graag voor hen willen toevoegen:
Graag met korte toelichting
Your answer
D. DUURZAAMHEID
*
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Energiebesparing
Zonnepanelen
HLS klimaatneutraal
Afkoppelen regenpijpen
Informatie/lezingen over duurzaamheid
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou nu willen toevoegen:
Graag met korte toelichting
Your answer
E. GROEN
*
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Fruitbomen planten
Lezingen over natuur in directe omgeving
Onderhoud Kerkebosje, tegengaan groen afval
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou nu willen toevoegen:
Graag met korte toelichting
Your answer
F. DORPSHUIS
*
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
verbouwing 't Zaaltje
Dorpsborrel
Samen koken en eten
Cursussen
Bibliotheek
Koffieochtenden
Bridgen
Waarvan maakt u al gebruik of bent u van plan gebruik van te gaan maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou nu willen toevoegen:
Your answer
G. ONTMOETEN
*
Belangrijk
Neutraal
Onbelangrijk
Weet niet
Jeu de Boules
Dorpslunch
Straatfeest
Speeltuin voor jong en oud
Koningsdag
Open lucht film
Waarvan maakt u al gebruik of bent u van plan gebruik van te gaan maken?
(meerdere antwoorden mogelijk)
Welk thema heeft extra aandacht nodig?
(meerdere antwoorden mogelijk)
En ik zou nu willen toevoegen:
Your answer
Er wordt veel aan vrijwilligerswerk gedaan in ons dorp. Soms weten we het van elkaar, soms weten we het van elkaar niet. Wij denken dat het zinvol zou zijn om die kennis, ervaringen en beschikbaarheid te bundelen, waardoor nog beter ingegaan kan worden op ontwikkelingen en vragen in ons dorp. Kortom, een netwerk.
Een vrijwilligersnetwerk is zinvol in ons dorp *
Ikzelf ben vrijwillig betrokken bij:
Your answer
Ikzelf kan en wil vrijwillig betrokken worden bij:
Your answer
Dank u wel voor uw reactie. U levert hiermee een bijdrage voor een verdere ontwikkeling van ons dorp. Nog een paar laatste vragen:
Wat vindt u de belangrijkste uitdaging(en) voor ons dorp voor de komende jaren?
Your answer
Wij willen graag met een aantal dorpsbewoners de resultaten van deze enquête doornemen en zo mogelijk tot een activiteitenplan vertalen. Doet u mee? *
Indien u bij de vorige vraag "Ja" heeft geantwoord wilt u dan hieronder uw naam, adres en e-mail gegevens vermelden
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms