Etxerat Lagun
Izan zaitez Etxerat Lagun / Hazte amigo solidario de Etxerat / Devenir un ami de soutien des Etxerat
Izena / Nombre / Prénom *
Abizenak / Apellidos / Noms *
Nortasun Agiria / Nº Documento de Identidad / Nº Carte d'Identité *
Telefonoa / Teléfono / Téléphone
Helbidea / Dirección / Adresse *
Herria / Población / Ville *
P.K. / C.P. *
Herrialde / País / Pays *
Email *
Kontu Korrontea / Nº Cuenta Corriente / Nº de Compte *
XXXX(IBAN) - XXXX XXXX XX XXXXXXXXXX
Hileroko Kuota / Cuota Mensual / Montant Mensuel *
Eurotan Zenbateko / Cantidad en Euros / Montant en euros (€)
Etxerateko informazioa jaso nahi dut / Deseo recibir información de Etxerat / Je souhaite recevoir les informations d'Etxerat
DBLO 15/1999 babesteko 5. eta 6. artikuluetan 15/1999 Legearen xedapenekin bat etorriz, informaturik geratzen zara eta baimena ematen duzu zure datuak kudeatzeko ETXERAT ELKARTEA-ren ardurapean dauden “Bazkideak eta Harremanak” fitxategian. Informazioa soilik, dokumentu honetan jasotako zerbitzuak eskaini ahal izateko eta horiekin erlazionatutako zerbitzuakl prestatzeko erabiliko dira. Zure atzipen, Zuzentze, Ezereztatze eta Aurka eskubideak (aurrerantzean AZETA edo ARCO eskubideak) aurrera egin ahal izateko aukerari buruz informaturik zaudela bermatzen duzu. Horretarako hain zuzen ere, posta bitartez, Nortasun Agiriaren fotokopia eta idatzi bat edo www.etxerat.info -n eskuragarri dagoen formularioa bete eta ETXERAT ELKARTEA-ren helbidera zuzendu ahalko zara hurrengo helbidera: Perkaiztegi kalea 11, 20120 Hernani (Gipuzkoa) edo eta posta elektronikoz (bulegoa@etxerat.info) zuzenduz gero (aipatutako dokumentazioa erantsita bidaliz).

De comformidad con lo dispuesto en los artículos 5 y 6 de la LOPD-15/1999, queda informado y autoriza que los datos suministrados pasarán a formar parte de los ficheros “Contactos y Socios-Asociados” del que es responsable la ASOCIACIÖN ETXERAT, los cuales serán empleados para la prestación de servicios relacionados con el servicio solicitado en el presente documento. Queda igualmente informado de la posibilidad de ejercitar sus derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (en adelante Derechos ARCO), mediante escrito propio o por medio del formulario disponible a tal efecto en www.etxerat.info al cual deberá adjuntar así mismo una fotocopia del Documento de identidad. Todo ello dirigido a la dirección de la ASOCIACIÓN ETXERAT, sita en la calle Perkaiztegi 11, 20120 Hernani (Gipuzkoa), y/o por medio de correo electrónico a bulegoa@etxerat.info (adjuntando la citada documentación).

Conformément aux articles 5 et 6 de la LOPD-15/1999, vous êtes informés et donnez votre autorisation pour que les données recueillies soient ajoutées au fichier “Contacts et Membres” dont l’association ETXERAT est responsable. Elles seront utilisées pour la prestation de services en lien avec le service sollicité dans le présent document. Vous êtes également informé de la possibilité d’exercer vos droits d’Accès, de Rectification, d’Annulation et d’Opposition (droits ARAO) au moyen d’un courrier ou par le biais du formulaire disponible à cet effet sur le site www.etxerat.info en y ajoutant une photocopie de votre Carte Nationale d’Identité. Tout cela à adresser à l’association ETXERAT, située calle Perkaiztegi 11, 20120 Hernani (Gipuzkoa) et/ou par courrier électronique à bulegoa@etxerat.info (en y joignant la documentation demandée).
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy