Glasovanje u Skupštini HPD-a Željezničar 2021.
Putem ovog obrasca članovi Hrvatskog planinarskog društva Željezničar mogu se izjasniti o prijedlozima odluka prema dnevnom redu redovne sjednice Skupštine Društva. Članovi se autentificiraju svojom adresom elektroničke pošte koja je upisana u evidenciji članstva.
Za svaku predloženu odluku glasuje se odabirom jedne od triju opcija: „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“. Svaki član Društva može glasovati samo jedanput, elektronički preko ovog obrasca, ili fizički osobnim prisustvom u Društvu, što će kontroliratii verifikacijska komisija.
Email *
Ime i prezime *
1. Izbor radnih tijela Skupštine (radnog predsjedništva, verifikacijske komisije, zapisničara, ovjerovitelja zapisnika)
Prijedlog odluke: Skupština bira radna tijela Skupštine u sastavu: 3 člana radnog predsjedništva (J. Povrženić, D. Bajs, M. Stanković), 3 člana verifikacijske komisije (Z. Lovreković, B. Martek, M. Kukec), 1 zapisničar (S. Hajman) i 2 ovjerovoditelj zapisnika (S. Patačko, V. Krznarić) *
2. Izvješće Predsjednika Društva o radu u 2020. godini (Izvjestitelj Z. Filipović)
Pisano izvješće dostupno je na web stranici HPD-a Željezničar, a o njemu se glasuje u točki 6. dnevnog reda.
3. Izvješća Nadzornog odbora i Suda časti (Izvjestitelji B. Kralj Vrsalović i V. Božić)
Pisana izvješća dostupna suna web stranici HPD-a Željezničar, a o njima se glasuje u točki 6. dnevnog reda.
4. Izvješće o financijskom poslovanju / realizaciji Financijskog plana u 2020. godini (Izvjestitelj Z. Filipović)
Pisano izvješće dostupno je na web stranici HPD-a Željezničar, a o njemu se glasuje u točki 6. dnevnog reda.
5. Izvješće o obilaznicama kojima upravlja Društvo i natjecanju Gojzerica (Izvjestitelj D. Bajs)
Izvješće kao informaciju članstvu iznosi izvjestitelj.
6. Diskusija po izvješćima i usvajanje istih
Prijedlog odluke: Usvajaju se izvješte o radu Društva, Financijsko izvješće, izvješće Nadzornog odbora, Izvješće Suda časti i izvješće o obilaznicama kojima upravlja Društvo i natjecanju Gojzerica (prema iznesenim izvješćima i raspravi u točkama 2, 3, 4 i 5) *
7. Razrješenje dosadašnjeg predsjednika Društva, dopredsjednika, tajnika, te članova UO, NO i Suda časti
Prijedlog odluke: Razrješuju se predsjednik, dopredsjednik, tajnik, članovi Uupravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti HPD-a Željezničar *
8. Prijedlozi za novog predsjednika Društva (UO i članova) (Izvjestitelj Z. Filipović)
U ovoj točki iznose se zaprimljeni prijedlozi kandidata za predsjednika Društva te za sastav Upravnog odbora Društva.
9. Rasprava i usvajanje prijedloga za novog predsjednika Društva
Biranje predsjednika HPD-a Željezničar *
Izabire se odabirom jednog od ponuđenih kandidata za predsjednika Društva:
10. Prijedlozi novog predsjednika Društva za izbor dopredsjednika, tajnika Društva te članove UO, NO i Suda časti (Izvjestitelj: novi predsjednik)
U ovoj točki predstavljaju se kandidati za dopredsjednika, tajnika te članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti. O njihovom izboru odlučuje se glasovanjem u točki 11. dnevnog reda.
11. Rasprava i usvajanje prijedloga za dopredsjednika, tajnika te članove UO, NO i Suda časti
Prijedlog odluke: Skupština HPD-a Željezničar imenuje dopredsjednika, tajnika, članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti prema predloženoj listi *
Upravni odbor: Mladen Stanković (predsjednik), Višnja Krznarić (dopredsjednica), Iva Saćer Čakarun (tajnica), Ivan Kobeščak, Josip Zelić, Zrinka Matić, Nenad Pjević, Ana Milin, Alan Čaplar, Slavko Patačko, Branko Martek, Zvonko Lovreković, Zvonko Kolić, Mira Kukec, Nevenko Špoljarić (članovi); Nadzorni odbor: Božena Kralj Vrsalović, Zrinka Nazor, Marica Tušup, Mirjana Lesac, Petar Kasum; Sud časti: Nada Batinica Trkulja, Josip Povrženić, Ester Stanković, Tomislav Zoričić, Mira Vuković.
12. Pozdravna riječ novog predsjednika Društva i predočenje Programa rada Društva u narednom periodu
U ovoj točki iznosi se Program rada Društva u idućem dvogodišnjem mandatu.
Prijedlog odluke: Usvaja se Program rada Društva 2021. - 2022. *
13. Razmatranje i usvajanje financijskog plana za 2021. godinu (Izvjestitelj Z. Filipović)
Prijedlog Financijskog plana Društva za 2021. godinu dostupan je na web stranici HPD-a Željezničar.
Prijedlog odluke: Usvaja se predloženi Financijski plan HPD-a Željezničar za 2021. godinu *
14. Dodjela društvenih priznanja za 2020. godinu
U ovoj točki dnevnog reda uručuju se priznanja Društva za društveni rad u 2020. godini.
15. Razno
U ovoj točki raspravljaju se ostale teme od interesa za rad Društva.
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Hrvatski planinarski savez. Report Abuse