แบบฟอร์มรับเรื่องร้องเรียน
คำแนะนำในการสอบถามปัญหา / แนะนำ / ร้องเรียน
Sign in to Google to save your progress. Learn more
วัตถุประสงค์

เพื่อเปิดให้บริการติดต่อสอบถาม/รับข้อเสนอแนะ/รับข้อร้องเรียน ทางออนไลน์ เป็นช่องทางให้นิสิต บุคลากร และบุคคลทั่วไป สามารถติดต่อมายังสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษาได้โดยตรง เพื่อความรวดเร็วในการรับทราบข้อมูลและ สามารถนำไปดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว โดยทุกๆ เรื่องจะมีการติดตามมิให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน และเพื่อเป็นการป้องกันเหตุที่อาจเกิดจากผู้ไม่ประสงค์ดี ที่ต้องการก่อกวนระบบงาน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการบริการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดของสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

วิธีการติดต่อสอบถาม/ข้อเสนอแนะ/ร้องเรียน  
1.    ใช้ถ้อยคำสุภาพ
2.    ระบุข้อมูลจริงของผู้ใช้บริการ
3.    ระบุข้อเท็จจริง หรือพฤติการณ์ของเรื่องที่ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ได้อย่างชัดเจนว่าได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายอย่างไร ต้องการให้แก้ไข ดำเนินการอย่างไร หรือชี้ช่องทางแจ้งเบาะแส เกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้ชัดแจ้งเพียงพอที่สามารถดำเนินการ สืบสวน สอบสวน ได้
ติดต่อสำนักสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 15406-8
  • โทรสาร 0-2260-3935
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse