แบบสำรวจการขอบริจาคอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ช่วงสถานการณ์ COVID-19
ด้วยโรงเรียนพุทไธสงได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ PTSS E-learning ให้กับนักเรียนทุกคนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งจะเริ่มดำเนินการจัดการเรียนสอนออนไลน์เต็มรูปแบบ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป แต่นักเรียนบางส่วนฐานะทางบ้าน/หรือเศรษฐกิจไม่ค่อยอำนวย ไม่มีเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรู้ของตนเอง ดังนั้นโรงเรียนพุทไธสงจึงขอความอนุเคราะห์ท่านผู้ใจบุญที่จะสนับสนุนการศึกษาของนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง สามารถบริจาคเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่สามารถใช้งานได้ เช่น Smart Phone , Tablet เป็นต้น
เมื่อท่านบริจาคให้แก่นักเรียน ทางโรงเรียนพุทไธสงจะมอบเกียรติบัตรเป็นการขอบคุณท่านในการสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนพุทไธสง ในครั้งนี้ด้วย
สามารถประสานงานในการบริจาคได้ที่ โรงเรียนพุทไธสง 044689014-5 หรือ
ผอ.ประชัย พรสง่ากุล โทร.0899480055
รอง.ผอ.ชาญ สิ่วไธสง โทร.0918295947
รอง ผอ.ดาวรุ่ง สุระศรี โทร.0953319059
รอง ผอ.นิตยา เดชวิริยะรัตน์ โทร.0892585070
รอง ผอ.รังสิยา สีจันทา โทร.0918286414
รอง ผอ.จรรยา จิตไธสง โทร.0878680938
คำนำหน้าชื่อผู้บริจาค *
ชื่อ *
นามสกุล *
ที่อยู่ของผู้บริจาค *
ตัวอย่าง 3 หมู่ที่ 4 บ้านเตย ตำบลพุทไธสง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ 31120
หมายเลขโทรศัพท์เพื่อติดต่อ *
E-Mail Address ท่านผู้บริจาค (ถ้ามี)
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนพุทไธสง. Report Abuse