Szkolenie: Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?
Formularz zgłoszeniowy na szkolenie pt. "Jak tworzyć wnioski do programów dotacyjnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego?"
- Termin szkolenia: 8.11.2019 r. w godzinach 10.00-16.00
- Miejsce szkolenia: Ośrodek Działań Artystycznych "Firlej", ul. Grabiszyńska 56, 53-504 Wrocław - https://goo.gl/maps/eN6GRWgnDHfF1ueE7
Wypełnij formularz. Po wysłaniu go otrzymasz wiadomość e-mail z treścią Twojego zgłoszenia. Wydrukuj ją. Zgłoszenie musi zostać podpisane przez dyrektora instytucji delegującej. Podpisane zgłoszenie zeskanuj i wyślij na adres: menedzerkulturypl@gmail.com
Email address *
Telefon kontaktowy *
Your answer
Nazwa instytucji *
Podaj nazwę swojej instytucji
Your answer
Liczba zgłaszanych osób *
Imiona i nazwiska *
Podaj - w osobnych wierszach - imiona i nazwiska osób, które wezmą udział w szkoleniu
Your answer
Dane do wystawienia faktury *
Podaj pełne dane swojej instytucji konieczne do wystawienia faktury tj. pełną nazwę, adres i numer NIP
Your answer
- Zgłaszam udział w wskazanych powyżej osób w szkoleniu.
- Zobowiązuję się do zapłaty za udział w szkoleniu kwoty 360 zł za każdą ze zgłoszonych osób w terminie do 31 października 2019 r. (na podstawie faktury proforma).
- Przyjmuję do wiadomości, że rezygnacja z udziału w szkoleniu w terminie późniejszym niż 28 października 2019 r. nie zwalnia z odpłatności za udział w szkoleniu.
- Przyjmuję do wiadomości, że szkolenie może zostać odwołane z powodu niewystarczającej liczby zarejestrowanych osób lub innych przyczyn niezależnych od organizatora.
- Zgadzam się na przesłanie faktury w formie elektronicznej na adres e-mail podany w niniejszym formularzu.
- Upoważniam Fundację MenedżerKultury.pl, ul. M. Płońskiego 31/25, 54-002 Wrocław, NIP 8943145532, Regon 384371730 do wystawienia faktury bez podpisu nabywcy.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy. Administratorem danych osobowych jest Fundacja MenedżerKultury.pl, ul. M. Płońskiego 31/25, 54-002 Wrocław, NIP 8943145532, Regon 384371730. W szczególności mają Państwo prawo do żądania od Fundacji MenedżerKultury.pl dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania lub usunięcia. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z menedzerkulturypl@gmail.com.


Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania ..............................................................................................................................
Indywidualne potrzeby dot. posiłku *
Jeśli tak - jakie?
Your answer
Patronat merytoryczny
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service