Corregix Puntuació (comes)

30 oracions (text)

  Puntuació

  Reescriviu les oracions següents corregint-ne les comes només en els casos que calga. Podeu utilitzar altres signes de puntuació que s'adiguen més al text. Si considereu que no cal esmenar res, copieu el text tal qual. Igualment, si considereu que hi ha més d'una opció, escriviu-ne només una.
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question
  Must be at least 0 characters.
  This is a required question