PRIHLÁŠKA na seminár 11. júna 2013

Prihláška na diskusný seminár
„Žiak s Aspergerovým syndrómom a vysokofunkčným autizmom v škole“, ktorého cieľom seminára je diskutovať s učiteľmi a ďalšími odbornými zamestnancami škôl o výchovno-vzdelávacích potrebách žiakov s Aspergerovým syndrómom a/alebo vysokofunkčným autizmom, a podporovať tak integráciu týchto detí na základných a stredných školách.

Seminár sa uskutoční v utorok 11. júna 2013 v priestoroch centra Andreas na Galandovej 7 v Bratislave od 16. do 18. hodiny. Téma je voľná v intenciách názvu seminára.
Diskutovať s Vami bude Mgr. Nadežda Okenicová, ktorá okrem terapie ľuďom s Aspergerovým syndrómom poskytuje aj špeciálno-pedagogické poradenstvo pedagógom, ktorí majú v triedach žiakov s AS.

Poplatok za seminár je 1 euro na účastníka. V prípade záujmu nahláste svoju účasť prostredníctvom formulára do 7. 6. 2013.
Kapacita seminára je obmedzená na 12 miest. Centrum Andreas si vyhradzuje právo v prípade nenaplnenia minimálneho počtu (6) účastníkov termín seminára presunúť.

Odborný seminár v rámci projektu „Chceme byť pestrotiene alebo netopierci?“ je podporený z Fondu Hodina deťom, ktorý zriadila a spravuje Nadácia pre deti Slovenska.

Autistické centrum Andreas n.o., Bratislava

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question