Kuşakların Tüketici Karar Verme Tarzları Üzerine Bir Araştırma

Bu anket Zeki Yüksekbilgili tarafından yürütülen X ve Y kuşağına mensup tüketicilerin karar verme tarzlarında bir fark olup olmadığını ortaya çıkartmak için yapılan araştırma için hazırlanmıştır.
Gönderilecek cevaplar kesinlikle gizli tutulacak olup, elde edilecek sonuçlar sadece araştırma amacıyla kullanılacaktır.
İlginiz ve katkılarınız için teşekkürlerimi sunar, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
Zeki Yüksekbilgili
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question