Informacje kontaktowe
Chcesz otrzymać informacje o nadchodzących naborach? Zostaw nam kontakt do siebie w formularzu poniżej!

Nazwa podmiotu zainteresowanego udziałem w konkursie *
Forma prawna podmiotu zainteresowanego udziałem w konkursie *
Siedziba podmiotu - województwo *
Adres e-mail *
Numer telefonu
Interesuje mnie udział w ścieżce: *
Projekt, który realizuje, mieści się w obszarze: *
***
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja „Fundusz Współpracy”, (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Górnośląska 4a, 00-444 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: kontakt@sciezkiwspolpracy.pl.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się dla potrzeb niezbędnych do otrzymania informacji o konkursie oraz dalszej rekrutacji.
5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.
6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.
7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa.
9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu rozliczenia projektu oraz zakończenia archiwizacji dokumentów.
10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
11. Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wzięcia udziału w naborach do projektu. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości skorzystania z oferty,
13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.