Přihláška do Juristické bojovky 2015

Těší nás Váš zájem o Juristickou bojovku 2015, před vyplněním přihlašovacího formuláře věnujte, prosím, pozornost následujícímu.

Přihlašování je možné od 30.03.2015. Před přihlášením se dobře seznamte s Pravidly Juristické bojovky 2015, která jsou zveřejněna na http://www.juristi.cz/juristicka-bojovka-2015/ a do hry se přihlašujte pouze, pokud jste připraveni tato pravidla dodržovat. Přihlášením stvrzujete, že jste s pravidly seznámeni a že je budete respektovat.

Účast v soutěži bude potvrzena prvním přihlášeným týmům do naplnění kapacity soutěže, další osoby budou zařazeni jako náhradníci, pokud o to projeví zájem. Pokud některý účastník bude předem vědět, že se bojovky nemůže zúčastnit, včas se odhlásí e-mailem garantce projektu Daně Lipenské na níže uvedený e-mail.

Na základě Pravidel je pro řádnou registraci zapotřebí uhrazení účastnického poplatku za tým, k této úhradě budete vyzváni následně prostřednictvím e-mailu, který si zvolíte za tým jako kontaktní.

Osobní údaje zpracované tímto formulářem budou využity Právnickým akademickým spolkem Juristi pouze pro potřeby evidence a komunikace v rámci Juristické bojovky 2015. Uvedené údaje budou uchovávány v elektronické a listinné podobě. Odesláním formuláře dáváte souhlas s tímto zpracováním.


Dana Lipenská
Garantka projektu
e-mail: lipenska@juristi.cz

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question