แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้ระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Signature
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมาย / ของแต่ละข้อที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของท่านมากที่สุด
ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม
หน่วยงาน *
ประเภทของผู้ใช้งาน *
Required
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการใช้ระบบเซ็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ e-Signature
ก. ด้านประสิทธิภาพและประโยชน์ของระบบ
5
4
3
2
1
ระบบช่วยอำนวยความสะดวกในกระบวนการทำงาน
ระบบช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ
การใช้งานสะดวกและรวดเร็วมากขึ้นสำหรับการเซ็นเอกสาร
Clear selection
ข. ด้านการสนับสนุนและการให้บริการการใช้งาน
5
4
3
2
1
ความรวดเร็วในการให้บริการและแก้ไขปัญหา
มีเอกสาร/คู่มือประกอบการใช้งานและอธิบายเข้าใจได้ง่าย
Clear selection
ปัญหาทางเทคนิค/ การใช้งาน/ การให้บริการ
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม/ แนวทางการปรับปรุง/ สิ่งที่คาดหวัง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of rmutsv.ac.th. Report Abuse