Souhlas se zpracování osobních údajů TJ FS Napajedla, z.s.
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
a
SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 O ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES  (dále jen "Nařízení")


Jsem informován/a, že v souvislosti s mým členstvím v TJ FS Napajedla, z.s.
(dále jen "TJ"),

je tento povinen na základě §3a odst. 3 zákona 115/2001 Sb. o podpoře sportu (dále jen "ZOPS") zpracovávat moje

1 jméno a příjmení,
2 datum narození,
3 rodné číslo (v případě, že jsem k tomu dal/a souhlas s vyplněním v přihlášce člena TJ),
4 adresu trvalého místa bydliště.

Veškeré osobní údaje jsou zpracovávány za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Jsem informován/a, že na základě §3a odst. 6 ZOPS budou zpracovávány a uchovávány Osobní údaje dle bodu 1 až 4 po dobu 2 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Jsem informován/a, že na základě oprávněného zájmu Správce budou Osobní údaje pro účel vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi zpracovávány a uchovávány po dobu 2 let ode dne, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován/a.
Beru na vědomí, že Správce předává Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
" příslušnému sportovnímu Svazu,
" příslušnému Okresnímu sdružení České unie sportu, SCS ČUS (v případě, že člen uvedl své rodné číslo v žádosti o přijetí člena TJ),
" Výkonnému výboru České unie sportu, z.s., se sídlem Zátopkova 100/2, Břevnov (Praha 6), 169 00 Praha (dále jen "ČUS") (v případě, že člen uvedl své rodné číslo v žádosti o přijetí člena TJ),,
" příslušným orgánům státní správy a samosprávy,
a to za účelem
" vedení evidence členské základny ČUS na základě směrnic ČUS a s tím souvisejícími činnostmi (v případě, že člen uvedl své rodné číslo v žádosti o přijetí člena TJ),,
" identifikace na soutěžích,
" žádosti o dotace na základě §6b ZOPS.
Jsem informován o tom, že v případně odmítnutí poskytnutí výše zmíněných Osobních údajů se nemohu stát nebo býti nadále členem TJ.SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Souhlasím, aby na základě čl. 6 odst. 1, písm. a) Nařízení zpracoval Správce TJ moje

1 fotografie,
2 videa,
3 zvukové záznamy,
4 sportovní výsledky

za účelem

" prezentace na webu,
" prezentace na sociálních sítích (např. Facebook, Instagram, Twitter apod.),
" prezentace ve výroční zprávě a dalších informačních materiálech.

Dále souhlasím, aby Správce zpracoval i mé

1 telefonní číslo,
2 e-mail,

za účelem vedení evidence členské základny a s tím souvisejícími činnostmi (např. žádosti o dotace, vyřizování pojištění apod.).
Souhlasím, aby mé Osobní údaje byly zpracovávány a uchovávány po celou dobu trvání účelu zpracování (tedy i po tom, kdy přestanu vykonávat činnost, pro kterou jsem Správcem evidován).
Souhlasím, aby Správce předal Osobní údaje těmto Zpracovatelům:
" příslušnému sportovnímu Svazu,
" příslušnému Okresnímu sdružení ČUS, SCS ČUS (v případě, že člen uvedl své rodné číslo v žádosti o přijetí člena TJ),,
" výkonnému výboru ČUS (v případě, že člen uvedl své rodné číslo v žádosti o přijetí člena TJ),.

Jsem srozuměn/srozuměna se svým právem:
" mít přístup ke svým Osobním údajům (dle čl.15 Nařízení),
" požadovat jejich opravu (dle čl. 16 Nařízení),
" na výmaz osobních údajů bez zbytečného odkladu, pokud jsou dány důvody podle čl. 17 Nařízení,
" na omezení zpracování osobních údajů v případech dle čl. 18 Nařízení,
" na přenositelnost údajů v případech stanovených v čl. 20 Nařízení,
" odvolat tento Souhlas podle čl. 7 odst. 3 Nařízení,
" podat proti Správci údajů stížnost podle čl. 77 Nařízení.

Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. To stvrzuji mým vlastnoručním podpisem.

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Jméno *
Příjmení *
Datum narození *
Oddíl *
Required
Prohlašuji, že jsem si text tohoto souhlasu pečlivě přečetl/přečetla, obsahu rozumím a souhlasím s ním. *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.