Prova C1 JQCV 2018 "Les lleis del caos"

5 preguntes (a, b, c, d, e)

30 preguntes (a, b, c)

Redacció

  Àrea 1. Comprensió escrita

  EXERCICI 1 A continuació teniu un text del qual hem eliminat cinc fragments. Escriviu en els quadres les lletres corresponents als paràgrafs que completarien els buits del text, de manera que tinga sentit. Heu de tindre en compte que hi ha dos fragments que no corresponen a cap buit. Fixeu-vos en l’exemple (número 0). No introduïu espais ni signes puntuació innecessaris.

  Captionless Image

  Captionless Image

  Captionless Image
  No introduïu espais ni signes puntuació innecessaris.
  This is a required question
  No introduïu espais ni signes puntuació innecessaris.
  This is a required question
  No introduïu espais ni signes puntuació innecessaris.
  This is a required question
  No introduïu espais ni signes puntuació innecessaris.
  This is a required question
  No introduïu espais ni signes puntuació innecessaris.
  This is a required question

  Àrea 2. Estructures lingüístiques

  EXERCICI 2 Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  EXERCICI 3 Marqueu en cada qüestió l'opció més adequada per a completar la frase o per a contestar la pregunta en un registre formal.

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Àrea 3. Expressió i Interacció escrites

  EXERCICI 4 Trieu una de les dues opcions i redacteu un text amb una extensió entre 200 i 220 paraules. Opció A Hui en dia vivim d’una manera accelerada, tot i que som conscients dels efectes negatius d’aquest model de vida. En una entrevista recent, el filòsof alemany Rüdiger Safranski recordava que “aquesta acceleració no és cap llei natural, sinó que és una llei nascuda de l’ésser humà i, per això, podem canviar-la”. Formeu part d’un projecte de salut comunitària i, de tant en tant, pengeu en el blog de l’associació articles sobre temes d’interés comú. Redacteu un apunt sobre la tendència a viure de pressa, en què exposeu quines causes provoquen aquest ritme de vida i les conseqüències que a llarg termini pot tindre sobre les persones. Cal que tracteu, entre d’altres, dels aspectes següents:  Motius d’aquest ritme frenètic de vida.  ¿Hi ha relació entre un model de vida tranquil·la i una productivitat baixa?  Conseqüències de seguir els patrons d’una vida accelerada.  Propostes que ajuden els vostres lectors i lectores a modificar aquest model de vida. Opció B El turisme representa un percentatge important de l’activitat econòmica valenciana. Fins ara, tothom tenia la imatge de les platges de gom a gom a l’estiu. Però aquesta estacionalitat del turisme ha canviat, i també el temps i l’espai del model turístic actual: escapades urbanes de cap de setmana, allotjament als centres històrics de les ciutats... Residiu en ple centre del vostre municipi i notat els efectes d’aquest canvi en la manera d’entendre el turisme. Escriviu una carta dirigida a la persona responsable de l’àrea de turisme del vostre ajuntament en la qual exposeu els inconvenients, i també els beneficis, del model turístic actual. Cal que tracteu, entre d’altres, dels aspectes següents:  Nous models d’allotjament per a turistes.  Efectes del turisme massiu en l’entramat espacial i comercial dels pobles i ciutats.  Projecció exterior d’estereotips culturals empobrits i grollers.  Disseny de campanyes per a repartir els fluxos turístics de les ciutats cap als pobles.
  This is a required question

  EXERCICI 5 Trieu una de les dues opcions i redacteu un text amb una extensió entre 170 i 190 paraules. Opció A El fenomen de la jovenalla que es mostra contínuament en les xarxes socials amb una posada en escena i un discurs transgressors rep molts noms, generalment anglicismes: 'youtubers', 'instagramers', 'bloggers'... Formeu part d’un col·lectiu de pares i mares molt interessat en els nous models socials presents en Internet. Us han demanat que elaboreu un article d’opinió sobre el fenomen dels youtubers i dels instagramers per a un blog dirigit, sobretot, a un públic adolescent. A partir del text i de la infografia següents, elaboreu una entrada que continga entre 170 i 190 paraules, en què exposeu els usos, abusos i riscos que comporta aquesta nova pràctica en les xarxes.

  Captionless Image

  Opció B Estrenar roba, calçat i altres complements tèxtils mai havia sigut tan habitual com ara. El debat sobre la producció sostenible d’aquesta roba de baix preu i si és ètic adquirir-la i utilitzar-la és ben viu. Però ara se n’ha encetat un altre: la qualitat de la moda 'low cost' acurta la vida de les peces, i això en limita les possibilitats reals de reutilització i comporta l’augment de residus. Sou el responsable de comunicació d’una ONG dedicada al reciclatge de roba usada i us han encarregat un article d’opinió per a un diari comarcal en què argumenteu que el consum de roba 'low cost' genera un problema afegit pel que fa a la recuperació d’aquestes peces. Useu les dades de la infografia per a contextualitzar els vostres arguments.

  Captionless Image
  This is a required question