แบบฟอร์มเช็คการมาเรียน
แบบฟอร์มนี้ใช้สำหรับการตรวจสอบการมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนเนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในแต่ละวัน
วันที่ตรวจเช็ค *
MM
/
DD
/
YYYY
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
Clear selection
ข้อมูลนักเรียน
Clear selection
กิจกรรมคาบเรียน
1. 2960 เด็กหญิงชุติกาญจน์ สีวันนา
Clear selection
2. 2961 เด็กหญิงญาตาวี ห้วยลึก
Clear selection
3. 2962 เด็กหญิงพนัชกร จันทร์น้อย
Clear selection
4. 2963 เด็กหญิงพรหมพร บุญจันทร์
Clear selection
5. 2964 เด็กหญิงพัทธ์ธีรา โพธิ์เวียง
Clear selection
ุ6. 2965 เด็กหญิงภคพร งิ้วเรือง
Clear selection
7. 2966 เด็กหญิงระพีพร วิวัฒน์วาณิชย์
Clear selection
8. 2967 เด็กหญิงวริศรา ดวงจินดา
Clear selection
9. 2968 เด็กหญิงวิยดา ดอนเป๊ะ
Clear selection
10. 2969 เด็กหญิงอภิญญา สัมเนอร์
Clear selection
11. 2970 เด็กชายก้องภพ โพธิ์โต
Clear selection
12. 2971 เด็กชายกิตติภัฎ เหลี่ยมทอง
Clear selection
13. 2972 เด็กชายธนชัย ศรีเดช
Clear selection
14. 2973 เด็กชายธนภูมิ พงษ์โสภณ
Clear selection
15. 2974 เด็กชายธนากร เกาะแก้ว
Clear selection
16. 2975 เด็กชายธวัชชัย พ่วงอินทร์
Clear selection
17. 2976 เด็กชายธีรภัทร กฤษณา
Clear selection
18. 2977 เด็กชายพงศธร งี้หลี
Clear selection
19. 2978 เด็กชายภพสิงห์ หลิ่มวิรัติ
Clear selection
20. 2979 เด็กชายภราดร พันธุ์ดี
Clear selection
21. 2980 เด็กชายมังกรกันฑ์ ขันตี
Clear selection
22. 2981 เด็กชายวัศพล การภักดี
Clear selection
23. 2982 เด็กชายสกัณ สีสลวย
Clear selection
24. 2983 เด็กชายอัครเดช จันทร์เหลี่ยม
Clear selection
25. 2984 เด็กชายเอกภพ เพ็ชรจั่น
Clear selection
26. 2985 เด็กชายอธิคม เชื้อสิงห์
Clear selection
27. 2986 เด็กชายอัฟฟาน เจะเซ
Clear selection
ครูผู้แจ้ง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy