Formularz Rejestracyjny

Niniejszym zgłaszam chęć korzystania z usług świadczonych przez Cowork.Olsztyn z siedzibą przy ul.Kajki 3/1 ,10-546 Olsztyn

Wyrażam zgodę na gromadzenie i przetwarzanie moich danych osobowych Cowork.Olsztyn zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych [Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883]

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym Formularzu Rejestracyjnym są zgodne z aktualnym stanem prawnym
i faktycznym i zobowiązuje się do bezzwłocznego zawiadomienia Cowork.Olsztyn o zmianach tych danych.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem świadczenia usług i akceptuję jego postanowienia.

    This is a required question
    This is a required question