แบบขอมีบัตรประจำตัวนักเรียน และ Student Care ประจำปีการศึกษา 2561
นักเรียนไม่ได้ลงทะเบียนภายในเวลาที่กำหนด งานระบบบัตรนักเรียนและStudent Care ปิดรับคำตอบแล้ว โปรดติดต่อสอบถามครูนรินศักดิ์ มีโชค ได้ที่ เพจสารวัตรนักเรียน www.facebook.com/tpsogood ได้ตลอด 24 ชั่วโมง หรือ ติดต่อโดยตรงที่ห้อง "บริหารงานทั่วไป อาคาร4" ในเวลาทำการ ขอบคุณครับ
This content is neither created nor endorsed by Google.