Prihláška na kurz horských sprievodcov 2021-2022 _____________________________________Prihlasovanie do kurzu 2019 je uzavreté!!!
Toto je formulár pre záujemcov o kurz medzinárodných horských sprievodcov, ktorý bude otvorený po skončení kurzu, ktorý práve bude začínať na jar roku 2019. Najskôr to bude o 2-3 roky. (2021-2022)
Bližšie informácie k vstupným skúškam a k priebehu kurzu nájdete na webovej stránke SAHS. Podrobné informácie k vstupnej skúške a podmienkam prijatia dostane každý prihlásený záujemca na uvedenú e-mailovú adresu v dostatočnom predstihu.
Základné osobné a kontaktné údaje
Priezvisko *
Your answer
Meno *
Your answer
Titul pred menom *
V prípade, že titul nemáte, napíšte nulu
Your answer
Nezatvárajte tento dotazník, kým si neprečítate poďakovanie, čím si potvrdíte jeho odoslanie, ktoré je možné až po úplnom vyplnení!!! Ďakujeme
Prosíme o gramaticky presné vyplnenie s diakritikou. Informácie budú použité ako podklady pre budúce materiály týkajúce sa kurzu.
Titul za menom *
V prípade, že titul nemáte, napíšte nulu
Your answer
Dátum narodenia *
Your answer
Rodné číslo *
Your answer
Miesto narodenia *
Your answer
Ulica trvalého bydliska *
Your answer
Číslo domu *
Your answer
PSČ *
Your answer
Mesto *
Your answer
Telefón *
Your answer
Osobný e - mail *
Your answer
Web
Your answer
Kvalifikácia a vzdelanie
Najvyššie dosiahnuté vzdelanie *
Jazykové znalosti *
Zaškrtnite cudzie jazyky, v ktorých dokážete komunikovať s klientom
Required
Povolanie *
Your answer
Zamestnávateľ *
Your answer
Absolvované a dokladovateľné školenia a kurzy *
Prosím, uvádzajte len školenia, z ktorých máte platný certifikát s uvedenou časovou dotáciou a obsahom vzdelávania
Required
Osobné skúsenosti s prácou horského sprievodcu *
Your answer
Horské oblasti, v ktorých pôsobíte, resp. chceli by ste pôsobiť *
Your answer
Súhlasím s podmienkami, vzťahujúcimi sa na kurz IML, ktoré sú uvedené na stránke SAHS a žiadam Vás o zaradenie do najbližšieho kurzu "Medzinárodný horský sprievodca" *
súhlas o zaradenie do kurzu
Ochrana osobných údajov: "GDPR"
Prevádzkovateľom osobných údajov je Slovenská asociácia horských sprievodcov, Starý Smokovec 23, Vysoké Tatry 062 01, IČO 50068903 (ďalej len „prevádzkovateľ“). Prevádzkovateľ sa zaväzuje chrániť poskytnuté osobné údaje a spracúvať ich v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), a v jeho medziach tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv a slobôd dotknutých osôb. Prevádzkovateľ sa zároveň zaväzuje poskytnuté osobné údaje v rozsahu uvedenom v registračnom formulári spracúvať výlučne za účelom registrácie žiadateľa o kurz IML a následne po jeho úspešnom absolvovaní jeho evidencie v databáze členov SAHS.
Súhlas so spracovaním osobných údajov: *
Vyplnením registračného formulára dávam súhlas Slovenskej asociácii horských sprievodcov, Starý Smokovec 23, Vysoké Tatry 062 01, IČO 50068903 v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na spracovanie mojich osobných údajov uvedených v registračnom formulári za účelom registrácie žiadateľa o kurz IML a následne po jeho úspešnom absolvovaní jeho evidencie v databáze členov SAHS.Platnosť súhlasu je 20 rokov odo dňa ukončenia vykonávania činností v rámci aktivít SAHS. Po uplynutí tejto lehoty budú moje osobné údaje zlikvidované v súlade so zákonom. Týmto vyhlasujem, že poskytnuté údaje sú skutočné, pravdivé, úplné, aktuálne a presné. Súčasne potvrdzujem, že osobné údaje som poskytol/poskytla dobrovoľne a bez nátlaku.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service