เอกสารอ้างอิงจาก นายจ้าง/เพื่อน
ชื่อของผู้สมัครที่อยู่ด้านล่างได้สมัครเข้าร่วมกับองค์กรอนุชนนานาชาติ(วายแวม) สถานที่ตั้ง กรุงเทพฯ วายแวมคือองค์กรมิชชั่นนานาชาติ ที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1960 วายแวมมีศูนย์มาก 800 แห่ง มากกว่า 135 ประเทศ เป้าหมายคือเพื่อ อบรม ท้าทายและชี้ช่องทางให้กับคริสเตียนที่ต้องการจะเติมเต็มพระมหาบัญชาของพระเยซูที่ว่า "ดังนั้นจงไปาร้างสาวกจากมวลประชาชาติ" วายแวมกรุงเทพคือศูนย์กลางการฝึกอบรม และส่งคนเหล่านั้นออกไปสู่ทั่วโลก
สิ่งนี้สำคัญสำหรับพวกเรา ในฐานะที่เราจะทำการประเมินผู้สมัคร ที่เราจะสามารถเข้าใจในบุคลิกลักษณะและความสามารถทางพันธกิจ กระบวนการพิจารณาจะพิจารณาจากสิ่งที่คุณให้ความคิดเห็นที่เกี่ยวกับผู้สมัคร ดังนั้นพวกเราจึงอยากขอให้คุณที่จะกรอกเอกสารอย่างตั้งใจ เราจะชื่นชมในความสัตย์ซื่อ การให้ความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาของคุณ รวมถึงประเมินเกี่ยวกับทรัพย์สินและหนี้สินของผู้สมัคร เราอยากจะให้ความเชื่อมั่นว่า การตอบกลับของคุณจะเป็นความลับเฉพาะ โปรดตอบกลับทันทีเท่าที่จะเป็นไปได้ เราจะชื่นชมเป็นอย่างมาก ขอบคุณค่ะ
ชื่อของผู้สมัคร *
ชื่อ-สกุล
Your answer
ชื่อของนายจ้าง/อาจารย์ ที่กำลังกรอกแบบฟอร์ม
ชื่อ *
ชื่อ-สกุล
Your answer
ที่อยู่ *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ *
Your answer
อีเมลล์ *
Your answer
การติดต่อด้านอื่นๆ
(Skype/เบอร์โทรศัพท์หรืออื่นๆ)
Your answer
โปรดส่งข้อมูลกลับมาที่วายแวมกรุงเทพ *
คุณจะทำการส่งข้อมูลกลับมาเป็นแบบดิจิตอล
Required
ความสัมพันธ์กับผู้สมัคร
ความสัมพันธ์กับผู้สมัครคือ *
โปรดระบุ
Required
ผู้สมัครเป็นลูกจ้างหรือลูกศิษย์ของคุณมานานเท่าไหร่ *
Your answer
รายการหน้าที่ความรับผิดชอบที่ผู้สมัครมีในที่ทำงานหรือในห้องเรียนของคุณ *
Your answer
ผู้สมัครนั้นได้ทำคุณประโยชน์ต่อธุรกิจหรือชั้นเรียนของคุณหรือไม่(ถ้าไม่ โปรดระบุ) *
Your answer
การประเมินลักษณะนิสัย
โปรดระบุคำตอบในช่องว่างที่คุณทราบเกี่ยวกับผู้สมัคร หากข้อไหนคุณไม่เคยสังเกต โปรดระบุในช่องว่าไม่ทราบ พิจารณาหรือเปรียบเทียบจากบุคคลที่ทำงานเต็มเวลาในด้านงานพันธกิจ
ลักษณะนิสัยส่วนตัว *
ไม่ทราบ
น้อย
พอใช้ได้
ดีมาก
การฝึกฝนตัวเอง
สามารถรับคำสั่งสอนได้
ความยืดหยุ่น
ความขยันหมั่นเพียร
ความเชื่อถือได้
ความตรงต่อเวลา
การใช้ความคิดในเบื้องต้น
ความซื่อสัตย์
ด้านวิชาการ
ความรับผิดชอบทางการเงิน
การดูแลรักษา
ความสามารถในการทำงานหนัก
การตอบสนองต่อสิทธิอำนาจ
สุขภาพ
ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ *
ไม่ทราบ
น้อย
พอใช้ได้
ดีมาก
ความเชื่อมั่นในตัวเอง
ความภาคภูมิใจในตัวเอง
ความสามารถในการจัดการกับความเครียด
มุมมองที่ถูกต้องของจุดแข็ง / จุดอ่อน
ความสามารถจัดการกับปัญหาส่วนตัว
ภาพโดยรวมของการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ
ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณ *
ไม่ทราบ
น้อย
พอใช้ได้
ดีมาก
ความรู้ทางพระคัมภีร์
ความมั่นคงในการเดินของชีวิตคริสเตียน
ความสามรถในการแบ่งปันเรื่องราวของพระเยซูแก่ผู้อื่น
คิดถึงผู้อื่น
ความมั่นใจในการทรงเรียก
เคารพในความเชื่อมั่นของผู้อื่น
ความเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณโดยรวม
ประสิทธิภาพในการเป็นผู้นำ *
ไม่ทราบ
น้อย
พอใช้ได้
ดีมาก
ความคิดริเริ่ม
ความตั้งใจในการรับใช้
ความสามารถในการตัดสินใจ
ทักษะในการจัดการ
ความสามารถในการปฏิบัติตาม
ความสามารถในการจูงใจผู้อื่น
ความสามารถในการปรับตัวเข้าสังคม *
ไม่ทราบ
น้อย
พอใช้ได้
ดีมาก
ความร่วมมือ
ความฉลาด
ทักษะในการสื่อสาร
ความเป็นระเบียบเรียบร้อย
ความเคารพนับถือจากเพื่อนร่วมงาน
มีมุมมองในแง่บวก
คุณเคยสังเกตุเห็นแนวโน้มเหล่านี้หรือไม่? *
ไม่ทราบ
ชัดเจน
บางครั้ง
ไม่ค่อยมี
ไม่มี
ชอบวิพากวิจารณ์
ชอบโต้เถียง
ชอบควบคุม
ชอบผัดวันประกันพรุ่ง
ถอดใจเมื่อเกิดแรงกดดัน
หงุดหงิดง่าย
กระวนกระวาย
อารมณ์รุนแรง
ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์
รักร่วมเพศ
การรับประทานอาหารผิดปกติ
พฤติกรรมที่ผิดปกติ
ติดยาเสพย์ติด
ไม่รับฟังความเห็นผู้อื่น
ความไม่มั่นคงทางอารมณ์
เจ้าชู้
การผิดศีลธรรมทางเพศ
รู้สึกอาย/อึดอัดได้ง่าย
ท้อใจง่าย
มีอคติ
ขาดความอดทน
คิดถึงเฉพาะตัวเองและลำพองตน
อวดตัว
การพูดเกินความจริง
ขาดอารมณ์ขัน
การหลงใหล
ไม่ซื่อสัตย์
การมีส่วนร่วมกับพวกไสยศาสตร์
ของประทานของผู้สมัคร
โปรดระบุคำตอบในช่องว่างตามสิ่งที่คุณรู้เกี่ยวกับผู้สมัคร หากคุณไม่เคยสังเกตโปรดระบุในช่อง"ไม่ทราบ"
คุณเคยสังเกตความสามารถเหล่านี้หรือไม่ *
ไม่ทราบ
น้อย
พอใช้ได้
ดีมาก
การจัดการ
การให้คำปรึกษา การต้อนรับ
การสร้างแรงจูงใจในการฝึกอบรมแก่ผู้อื่น
ดนตรี
การสร้างสาวกแบบหนึ่งต่อหนึ่ง
การประกาศ
การอธิษฐาน
การพูด/การสอน
การทำงานร่วมกับผู้ใหญ่
การทำงานกับวัยรุ่น
การทำงานกับเด็ก
การนมัสการ
อื่นๆ
โปรดอธิบายอื่นๆ
Your answer
แบบสอบถาม
สำหรับคำตอบของคำถามด้านล่าง โปรดตอบบนพื้นฐานของการที่คุณรู้จักผู้สมัคร หากคำถามใดที่คุณไม่ทราบโปรดระบุในช่อง"ไม่ได้สังเกต"
ผู้สมัครมีการตอบสนองที่ดีหรือไม่ ต่อเรื่องสิทธิอำนาจ *
Your answer
ผู้สมัครนั้นเป็นผู้ที่ไว้วางใจได้ในเรื่องหน้าที่ความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายหรือไม่? *
Your answer
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับผู้สมัครในเรื่องความไวต่อคามรู้สึก ความต้อง และความจำเป็นของผู้อื่น *
Your answer
โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความสามารถของผู้สมัครที่จะสร้างความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่น ๆ *
Your answer
ผู้สมัครสามารถจัดการกับความสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอย่างไร? *
Your answer
เคยมีเหตุการณ์ใดหรือไมที่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่มีความไม่ซื่อสัตย์โดยเฉพาะเรื่องการเงิน หากใช่ กรุณาอธิบาย *
Your answer
เคยมีเหตุการณ์ใดหรือไมที่เป็นสิ่งที่แสดงออกถึงลักษณะนิสัยที่มีความไม่ซื่อสัตย์ หรือพฤติกรรมน่าสงสัยหรือไม่ หากใช่ กรุณาอธิบาย *
Your answer
คุณเคยสังเกตเรื่องการดื่มแอลกฮอล์ของผู้สมัครหรือไม่ *
Your answer
ผู้สมัครเคยผู้จับกุมหรือไม่? *
Your answer
โปรดให้ความเห็นเกี่ยวกับพื้นฐานครอบครัวของผู้สมัคร *
Your answer
โปรดบอกเราว่าผู้สมัครเหมาะสมกับการทำงานเป็นมิชชันนารีหรือไม่ โปรดระบุหากว่าจะสิ่งที่ใดที่จะเป็นปัญหา *
Your answer
คุณจะแนะนำให้ตอบรับผู้สมัครเข้าร่วมกับโรงเรียนของวายแวมหรือไม่? *
ความคิดเห็นอื่น
Your answer
โปรดโทรหาฉัน ฉันต้องการที่จะพูดคุยเกี่ยวกับผู้สมัครทางโทรศัพท์
หากคุณเลือกข้อนี้ โปรดระบุช่องทางที่ดีที่สุดที่จะติดต่อกับคุณ.
ความเห็นเพิ่มเติม
สิ่งนี้จะเป็นอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่าพวกเราควรจะรู้เกี่ยวกับผู้สมัคร หรือสิ่งที่ควรจะตระหนักที่นอกเหนือจากแบบฟอร์ม
Your answer
ฉันรับรองว่าข้อความในเอกสารรับรองนี้ถูกต้อง *
โปรดพิมพ์ชื่อของคุณ พร้อมทั้งวันที่
Your answer
โดยการกดตรงตกลงในช่องว่างหมายความว่าคุณได้ทำการลงชื่อทางดิจิตอล *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of YWAM Thailand. Report Abuse - Terms of Service