સાહિત્યસર્જકો - માહિતીપત્રક
સાહિત્યસર્જકો વિશે અધિકૃત માહિતી: આ સામગ્રીને ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ કાયમી સંગ્રહ -ડેટાબેઝ- તરીકે સાચવી રાખે છે. જેથી અભ્યાસીઓને આપણા લેખકોની જીવનકવન વિષયક માહિતી કોઈ પણ સમયે પ્રાપ્ય બને. આથી આ માહિતીપત્રક બધા જ લેખકોનાં ભરાય એ અપેક્ષિત છે. આ માહિતીપત્રક ગુજરાતીમાં પૂરી ચોકસાઈથી ભરીને સત્વરે પરત કરવા આગ્રહભરી વિનંતી છે.
સર્જકનું પૂરું નામ (અટક સાથે) *
Your answer
તખલ્લુસ
Your answer
માતાનું નામ
Your answer
પિતાનું નામ
Your answer
જન્મતારીખ
MM
/
DD
/
YYYY
જન્મસ્થળ
Your answer
જિલ્લો
Your answer
વતન
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms