แบบฟอร์มการติดตามการใช้ศักยภาพของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.) ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการ
กระทรวง *
หน่วยงาน / มหาวิทยาลัย *
โปรดระบุชื่อเต็มของหน่วยงาน / มหาวิทยาลัย
Your answer
1. ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้าชื่อ *
Required
ชื่อ *
Your answer
สกุล *
Your answer
ตำแหน่ง *
Your answer
ระดับ *
ว/ด/ป ที่บรรจุรับราชการ/ปฏิบัติงาน *
MM
/
DD
/
YYYY
2. กรณีนักเรียนทุนลาออกจากราชการแล้ว/โอนย้ายส่วนราชการ (ไม่ต้องตอบข้อต่อไป)
2.1
ลาออกจากราชการตั้งแต่วันที่ (กรณีลาออกจากราชการแล้ว)
MM
/
DD
/
YYYY
2.2
กรณีโอนย้าย ไปปฏิบัติงานแห่งใหม่ (ระบุหน่วยงาน)
Your answer
โอนย้าย ตั้งแต่ ว/ด/ป
MM
/
DD
/
YYYY
3. นักเรียนทุนยังอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการ
นักเรียนทุนยังอยู่ระหว่างปฏิบัติราชการ
3.3 หน้าที่ความรับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมาย
Your answer
3.4 ผลสำเร็จของงานที่ในรอบปีที่ผ่านมา(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
Your answer
3.5 โครงการ/งานที่จะรับมอบหมายในอีกประมาณ 1-2 ปีข้างหน้า
Your answer
4. นักเรียนทุนอยู่ระหว่าง
นักเรียนทุนอยู่ระหว่าง
กรณีลาศึกษาตั้งแต่วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ด้วยทุน (ศึกษา)
Your answer
กรณีลาอบรมตั้งแต่วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
ด้วยทุน (อบรม)
Your answer
กรณีลาอื่นๆตั้งแต่วันที่
MM
/
DD
/
YYYY
5. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service