แบบรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
คำชี้แจง
1. กรุญากรอกข้อมูลการรายงานตัวเข้าศึกษาต่อ ให้ถูกต้องเรียบร้อย
2. ตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง ก่อนกดส่ง (Submit)
3. เมื่อนักเรียนรายงานตัวแล้ว ให้มามอบตัว ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา เวลา 09.00-12.00 น. และเตรียมเอกสารสำหรับมอบตัว ดังนี้
           -  สำเนาระเบียนผลการเรียน (ปพ.1) ฉบับจบการศึกษา
           -  สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียน บิดา มารดา และผู้ปกครอง (กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดาหรือมารดา)
           -  รูปถ่ายชุดนักเรียนโรงเรียนเกาะพะงันศึกษา ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป
4. นักเรียนที่มีผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนกำหนด ให้ผู้ปกครองมาประชุมเพื่อทำข้อตกลง ในวันที่ 3 เมษายน 2565 ณ โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา
5. รออีเมล์ตอบกลับ และพิมพ์เอกสารใบมอบตัว มายื่นในวันมอบตัว
***  หากไม่ได้โหลดไฟล์เอกสารหลังจากกดส่ง (submit) ให้กดลิงค์นี้เมื่อมีเมล์ตอบกลับ https://drive.google.com/file/d/15pix2XnJnnk3WEDXsWNZiBRQc5dMu3-y/view?usp=sharing   ***  
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
แผนการเรียน *
ชื่อ-สกุล นักเรียน *
ระบุคำนำหน้า เช่น เด็กหญิงใจดี รักเรียน
เลขประจำตัวประชาชน นักเรียน *
ชื่อ-นามสกุล บิดา *
ระบุคำนำหน้า เช่น นายรักดี รักเรียน
เบอร์โทร บิดา *
ชื่อ-นามสกุล มารดา *
ระบุคำนำหน้า เช่น นางเมตตา รักเรียน
เบอร์โทร มารดา *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of โรงเรียนเกาะพะงันศึกษา. Report Abuse