BIŠKOPĪBAS NOZARES IZPĒTE 2019
Cienījamais biškopi!
Reizi trīs gados Latvijas Biškopības biedrība veic nozares struktūras izpēti un noskaidro biškopju vēlmes, lai sagatavotu nacionālās biškopības programmas projektu. Šobrīd strādājam pie 2020. – 2022. gada programmas.

Biškopības programmas mērķis ir uzlabot biškopības produktu ražošanas un tirdzniecības vispārējos nosacījumus, kā arī samazināt varrozes invāziju un ar to saistītās slimības dravās. Ar biškopības programmas atbalstu tiek organizēti semināri biškopjiem, nodrošinātas konsultācijas, praktiskie pētījumi par biškopjiem svarīgiem jautājumiem, kā arī bez maksas izdalīti varrozes apkarošanas līdzekļi un nodrošināti citi pasākumi biškopju atbalstam.

Aptauja ir anonīma un nekādā veidā Latvijas Biškopības biedrībai nav pieejama informācija par anketas aizpildītāju.

Ar cieņu,
Armands Krauze


- Anketas aizpildīšanai nepieciešamas 15 līdz 35 minūtes
- Ja Jums atsevišķās sadaļās nav precīzi skaitļi par ražībām, cenām, utt., lūdzu, ierakstiet aptuvenus datus vai atstājiet sadaļu neaizpildītu.
- Atsevišķas interneta pārlūkprogrammas aptaujas sistēmas paziņojumus (par kļūdām utt.) var parādīt angļu valodā. Tas nav atkarīgs no aptaujas veidotājiem, bet gan no datora programmatūras uzstādījumiem.

Lūdzu norādiet novadu/pilsētu kurā atrodas Jūsu saimniecība (galvenā dravas novietne)? *
Your answer
Vai Jūs (Jūsu saimniecība) esat Latvijas Biškopības biedrības biedrs? *
Informācija par Jūsu saimniecību *
Bišu saimju skaits saimniecībā 2016.gadā pēc ieziemošanas uz 1.novembri *
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Bišu saimju skaits saimniecībā 2017.gadā pēc ieziemošanas uz 1.novembri *
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Bišu saimju skaits saimniecībā 2018.gadā pēc ieziemošanas uz 1.novembri *
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Ražošanas metode *
Vai drava ir reģistrēta ganāmpulka reģistrā (Lauksaimniecības datu centrā) *
Jūs (Jūsu saimniecība) apsaimnieko lauksaimniecības zemi?
(norādiet ha, ja apsaimniekojat lauksaimniecības zemi)
Your answer
Jūs (Jūsu saimniecība) apsaimnieko meža zemi?
(norādiet ha, ja apsaimniekojat lauksaimniecības zemi)
Your answer
Jūsu izglītība *
Kādā veidā esat apguvis biškopību? *
Cik ilgi nodarbojaties ar biškopību? *
(norādiet gadus)
Your answer
Jūsu vecums *
Your answer
Jūsu dzimums *
PAR EIROPAS SAVIENĪBAS BIŠKOPĪBAS PROGRAMMU
Lūdzu sākumā uzrakstiet savus komentārus par 2017.g.-2019.g. programmu, ja tādi ir. Tālāk izvēlaties konkrētus pasākumus, kas jūsuprāt būtu jārealizē.
Your answer
Par ES biškopības programmas pasākumu - TEHNISKAIS ATBALSTS
Tehniskais atbalsts biškopjiem un biškopju organizācijām. Atbalsts ir paredzēts, lai palielinātu ražošanas un tirgvedības efektivitāti, lietojot labākus paņēmienus. Kursi un citi mācību pasākumi biškopjiem, īpaši attiecas uz tādām jomām kā bišu audzēšana un slimību profilakse, medus savākšanas un fasēšanas apstākļi, medus glabāšana, transportēšana un tirgvedība. Līdz šim LBB īsteno: kursus, seminārus, konferences, izstrādā dažādas brošūras, vadlīnijas, u.c. informatīvos materiālus, nodrošinot konsultantu pieejamību u.tml.
Par ES biškopības programmas pasākumu - CĪŅA PRET BIŠU PARAZĪTIEM UN SLIMĪBĀM, JO ĪPAŠI VARROZI
Cīņa pret bišu parazītiem un slimībām, jo īpaši varrozi mērķis ir samazināt izmaksas, ko rada bišu ārstēšana, nodrošinot, ka daļa šo izmaksu tiek segtas. Var atbalstīt bišu ārstēšanu ar atļautiem līdzekļiem (kuru atliekas neuzkrājas medū), lai tādejādi novērstu bišu ārstēšanu ar neatļautiem ķīmiskajiem līdzekļiem vai neefektīvām metodēm. Līdz šim LBB nodrošina iespēju par brīvu saņemt varrozes apkarošanas iekārtas un nepieciešamās vielas varrozes apkarošanai, kā arī organizējot seminārus un nodrošinot konsultācijas.
Par ES biškopības programmas pasākumu - SADARBĪBA AR SPECIALIZĒTĀM STRUKTŪRĀM, LAI ĪSTENOTU LIETIŠĶĀS PĒTNIECĪBAS PROGRAMMAS
Sadarbība ar specializētām struktūrām, lai īstenotu lietišķās pētniecības programmas biškopības un biškopības produktu jomā. Atbalsta pasākumi medus analīžu veikšanai ir paredzēti, lai veicinātu medus pārdošanu. Dažādas izcelsmes medus fizikālķīmisko īpašību analīžu finansēšana ļauj biškopjiem iegūt precīzas ziņas par ievāktā medus kvalitāti un līdz ar to labāk novērtēt savu produktu tirgū. LBB šobrīd šo pasākumu īsteno ar mērķi uzlabot biškopības produktu kvalitāti. Medus paraugiem tiek noteikts ziedputekšņu sastāvs, antibiotiku un akaricīdu atliekvielas, smagos metālus un kvalitatīvos rādītājus. LBB sadarbojas ar institūtu „BIOR”, Latvijas Lauksaimniecības universitāti un citām iestādēm ES valstīs.
Par ES biškopības programmas pasākumu - PASĀKUMI BIŠU SKAITA ATJAUNINĀŠANAI STROPOS
Pasākumi bišu skaita atjaunināšanai stropos Savienībā, finansējot bišu māšu audzēšanas vai bišu saimju pirkšanas pasākumus, ļauj kompensēt bišu mirstību un līdz ar to ražošanu. Līdz šim LBB izstrādā rekomendācijas dažādu līmeņu biškopjiem, lai veicinātu bišu saimju nepārtrauktu atjaunošanos. Nodrošina ciltsmateriāla iegādi un izplatību, lai biškopjiem būtu pieejamas zināmas izcelsmes bišu mātes, kas samazinātu bišu zudumus.
Par ES biškopības programmas pasākumu - CEĻOJOŠĀS DRAVNIECĪBAS RACIONALIZĀCIJA
Ceļojošās dravniecības racionalizācijas mērķis ir stropu pārvietošanas pārvaldība teritorijā, kā arī dravas novietņu ierīkošana vietās, kur augu ziedēšanas sezonā pulcējas liels skaits biškopju. Var veidot ceļojošās dravniecības reģistrus, kapitālieguldījumus aprīkojumā un medus šķirņu kartes. Līdz šim LBB neīsteno, jo par ceļojošo dravniecību var uzskatīt tikai braukšanu uz viršiem (aktuāli mazam skaitam biškopju).
Par ES biškopības programmas pasākumu - TIRGUS UZRAUDZĪBA
Tirgus uzraudzības pasākumu Latvijā neīsteno. Līdz šim nav priekšlikumi no biškopjiem par konkrētām veicamām darbībām, tādēļ Latvija pasākumu neīsteno.
Par ES biškopības programmas pasākumu - PRODUKTU KVALITĀTES UZLABOŠANA
Produktu kvalitātes uzlabošana ar mērķi izmantot produktu iespējas tirgū. Līdz šim nav priekšlikumi no biškopjiem par konkrētām veicamām darbībām, tādēļ Latvija pasākumu neīsteno.
Par ES biškopības programmas pasākumu - PASĀKUMI LABORATORIJU ATBALSTAM
Pasākumi laboratoriju atbalstam, lai analizētu biškopības produktus ar mērķi palīdzēt biškopjiem pārdot savus produktus un palielināt to vērtību. Regulā šobrīd ir paredzēta iespēja iekļaut īpašus lietišķo pētījumu projektus attiecībā uz medus kvalitātes uzlabošanu, kā arī šo pētījumu rezultātu izplatīšana, var veicināt ražotāju ienākumu pieaugumu konkrētajos reģionos. Līdz šim Latvijā neīsteno.
Par ES biškopības programmu - uzrakstiet Jūsu priekšlikumus kādus citus pasākumus vai aktivitātes vēlaties?
Norādiet jebkurus atbalsta pasākumus, arī tādu, kas pašlaik nav programmā un regula norādīti
Your answer
Vai esat reģistrējies Pārtikas apritē (PVD) kā medus ražotājs? *
Cik kg medu saražojāt 2016.gadā
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Cik kg medu saražojāt 2017.gadā
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Cik kg medu saražojāt 2018.gadā
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Ar kādu stropa tipu dravojat? *
(variet norādīt vairākas izvēles)
Required
Ar kāda materiāla stropiem dravojat? *
(variet norādīt vairākas izvēles)
Required
Vai bites izvedat ganībās? *
Ja bites izvedat ganībās norādiet kādās
(variet norādīt vairākas izvēles)
Kādus medus veidus ražojat? *
(variet norādīt vairākas izvēles)
Required
Kādu medu ražojat? *
(variet norādīt vairākas izvēles)
Required
Kādu biškopības produkciju vēl ražojat?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Vai ražojat un pārdodiet kādu no sekojošām precēm?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Kur Jūs dravā izsviežat medu? *
Vai telpā, kur sviežat medu ir ūdensvads un kanalizācija? *
Tiešā pārdošanā patērētājiem pārdotais medus 2018. gadā, kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
2018. gadā tiešā pārdošanā patērētājiem pārdotā medus cena EUR/kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Mazumtirdzniecības uzņēmumiem (veikaliem) pārdotais medus 2018. gadā, kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Vairumtirdzniecībā fasētājiem pārdotais medus 2018.gadā, kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
2018. gadā vairumtirdzniecībā fasētājiem pārdotā medus cena EUR/kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Vairumtridzniecībā pārtikas ražotājiem pārdotais medus 2018.gadā, kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Eksportēts medus uz citām valstīm 2018.gadā, kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Medus atlikums līdz nākošai (2019. g.) sezonai, kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Aplēstās vidējās ražošanas izmaksas (fiksētās un mainīgās) EUR par kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Varrozes apkarošanas izmaksas EUR/gadā/bišu saime
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Fasēšanas izmaksas uz kilogramu gatavās produkcijas (etiķete, trauks, darbs) EUR/kg
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Kāda veida barību izmantojat bišu rudens piebarošanai? *
(variet norādīt abas izvēles)
Required
Cik EUR/saimi gadā tērējat invertsīrupa vai/un cukura iegādei
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Cik kg/saimi barības izlietojāt bišu rudens piebarošanai dravā 2018.gadā?
( ja nav precīzu datu, lūdzu, norādiet aptuveni )
Your answer
Kurā no gadiem Jūsu dravā bija varroze?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Kādus preparātus lietojāt varrozes apkarošanai?
(norādiet nosaukumus)
Vai Jūs lietojat tranu kāri (biotehnoloģisko metodi) Varroa ērču ierobežošanā *
Kurā no gadiem Jūsu dravā bija saimju saslimšana ar peru puvi?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Kādus preparātus lietojāt peru puves apkarošanai?
(norādiet nosaukumus)
Your answer
Kurā no gadiem Jūsu dravā bija saimju saslimšana ar nozematozi?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Kādus preparātus lietojāt nozematozes apkrošanai?
(norādiet nosaukumus)
Your answer
Kurā no gadiem Jūsu dravā bija saimju saslimšana ar kaļķu vai/un akmens peru slimībām?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Kādus preparātus lietojāt kaļķu un akmens peru apkarošanai?
(norādiet nosaukumus)
Your answer
Bišu saimju bojāeja 2017./2018.gada ZIEMĀ
(norādiet aptuvenus % no kopējā saimju skaita dravā)
Your answer
Cēloņi bišu saimju bojāejai 2017./2018.gada ZIEMĀ?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Aprakstiet, kādēļ notika bišu bojāeja ZIEMĀ, ja nebija neviens no iepriekš minētajiem iemesliem.
Your answer
Bišu saimju bojāeja 2018.gad VASARĀ
(norādiet aptuvenus % no kopēja saimju skaita dravā)
Your answer
Cēloņi bišu saimju bojāejai 2018.gada VASARĀ?
(variet norādīt vairākas izvēles)
Aprakstiet, kādēļ notika bišu bojāeja VASARĀ, ja nav neviens no iepriekš minētajiem iemesliem.
Your answer
Vai esat realizējis Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu? *
Iemesli kādēļ neesat realizējis Eiropas Savienības līdzfinansētu projektu?
Vai Jūs būtu gatavi iesaistītes biškopības kooperatīvā? *
Vai uzskatāt biškopību par perspektīvu nozari? *
Uzrakstiet Jūsu ierosinājumus Latvijas Biškopības biedrībai par vēlajamām aktivitātēm un pasākumiem turpmākos gados
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service